Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Gustáv Murín — CURRICULUM VITAE

Autor: www.books.sk
Vydavatelstvo FORMAT, P. O. Box 8, 902 01 Pezinok, Slovakia

Meno a priezvisko: Gustáv Murín.
Dátum a miesto narodenia: 9. 4. 1959 v Bratislave.
Znalosť jazykov: plynne angličtina a ruština.
Adresa: Dr. G. Murín, Hagarova 17, 831 05 Bratislava.
Telefón: 00421-7-4488 4237 (doma), 00421-7-5441 5603 (práca)
Fax: 00421-7-5441 5603 (Univ.) alebo 5443 4117 (Asoc. spis.).

Profesia: vedecký pracovník Ústavu bunkovej biológie UK, stupeň odbornosti: RNDr., CSc. , zameranie: eko-testy, starnutie, DNA reparácia, aktívna účasť na konferenciách (Nemecko, Holandsko, Poľsko, Španielsko, Chorvátsko, ČR, Maďarsko, India, Malajzia...), publikovanie doma i v zahraničí (V. Británia, ČR, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, USA...), vedecké stáže v ČR, Rakúsku, Nemecku, Španielsku, Chorvátsku a Veľkej Británii…

Publikačná činnosť: Časopisecky vyšlo od roku 1978 viac ako 440 článkov z oblasti kultúry, ochrany životného prostredia a rozhovory vo vyše 39 periodikách: denníkoch — Smena, Práca, Večerník, Národná Obroda, Koridor (seriál), SME, Pravda a iné, týždenníkoch — Nové slovo, Život, Literárny týždenník, Kultúrny život, Echo (seriál), Výber, Extra S (seriál), Mladý svět, Slobodný Piatok (seriál)... dvojtýždenníkoch — Film a divadlo (seriál), M-Report… mesačníkoch — Gama magazín (seriál), Dotyky, CS-Playboy, Kankán, Duel, Slovenské pohľady, RAK a iné… zahraničných  Lettre Internationale (Záhreb), Vijenac (Záhreb)… Z toho rozhovory s: Miroslavom Holubom (Literárny týždenník a Nové slovo, neskôr aj knižne ako doslov ku knihe Model človeka, Slov. spisovateľ, 1990), Jaroslavom Holoubkom (Romboid), Jiřím Janouškom (Nové slovo), Petrom Scherhauferom a Pavlom Rímskym (Smena), Jaroslavom Hovorkom (Romboid), Bohumilom Hrabalom (Romboid), Ondřejom Neffom (Kultúrny život), Lajošom Grendelom (Obrana lidu’91), Milanom Lasicom (Literárny týždenník a Dotyky), Miroslavom Hubáčkom (Kultúrny život, Národná obroda a Gama magazín), Kerry Shawn Keyes-om (Literárny týždenník), Stanislavom Štepkom (CS-Playboy, Literárny týždenník), Petrom Dvorským (Literárny týždenník), Andrejom Blatnikom (Literárny týždenník) a Ryszardom Kapuścińským (Literárny týždenník)…

Autor case-study „Slovak Revolving Investment Fund“ pre Harvard University, USA. (1994).

Literárne publikuje od roku 1979, v rokoch 1979—1982 umiestnenia a ocenenia v literárnych súťažiach Jašíkova Turzovka, Akademický Prešov, Generace — Ostrava, Novojičínský literární květen a Wolkrova Polianka. Účasť realizovaným umeleckým dokumentom na filmovom festivale CILECT (Karlovy Vary, 1983), víťaz federálnej súťaže o najlepšiu novelu (Praha, 1986), zvláštna cena za rozhlasovú hru (Bratislava, 1988)…

Poviedky publikoval:

časopisecky — Nové slovo mladých, Smena na nedeľu, Svoboda, Romboid, Dotyky, Kmen, Slovenské pohľady, Literárny týždenník, Duel, Slovenské Dotyky a iné ;
v zborníkoch — Májové halúzky (Slov. spis., 1981), Oheň-III. (vyd. Profil Ostrava, 1981), Na večeru budú štvorlístky (Slov. spis., 1984), Doska na kolesách (Mladé letá, 1985), Vrstevnice (Prešov, 1986), Cesty 2 (Prešov, 1987), Kruh (Slov.spis., 1987), Správy z iných svetov (sci-fi, Smena, 1988), Zem potrebuje hrdinov (sci-fi, Vých. vyd., 1990), Výber sci-fi poviedok českých a slovenských autorov (Moloď, Ukrajina, 1988), Central Europe — Now! (Archa, Slovensko, 1995), Between (Ilieni, Rumunsko, 1995), Autumn Leaves (USA, 1996)…
v lit. revue — 100 words (USA, 1995 a 1998), River Oak Review (1996) Student Short Story International No. 62 (USA, 1996), Short Story International No. 115 (USA, 1997), Slovak Literary Review (1997), Euphorion (Rumunsko,1997)...

knižne — 
• Případ pohřbeného hřbitova (Ml. fronta, 1989, v češtine)
• Návraty zo svetla (Slovenský spisovateľ, 1990)
• Leto praje milencom (Corinex, 1990)
• Náhradný koniec sveta (Lita, 1992)
• Pud kontra kultúra (Print-Servis, 1994)
• Gradient (v elektronickej forme, Net-Book-Club, Dánsko, v angličtine 1997)
• Orgazmodrómy (Meritum, 1997)
• Ako sa máš ( Illusion, 1998)
• Zvieratá, ja a iné (prózy) (Slovenský spisovateľ, 1998)
• Sex kontra kultura (Hynek, 1999, v češtine)
• Náhradní konec světa (Ivo Železný, 1999, v češtine)

Preklady do iných jazykov: + poviedka Dobře organizovaná beznaděj (Profil Ostrava, 1981) + poviedka Ochránci (Svoboda Praha, 1986) + poviedka Planeta ščaslivich nebižčikiv (výber z tvorby českých a slovenských autorov sci-fi, Moloď Ukrajina, 1987) + fejtón Mladý autor – prototyp roku 1987 (Kmen, 1987) + rozhlasová hra Ochránci (Čs. rozhlas Ostrava, 1988) + mikropoviedka Rozhovor, který nikdo neslyšel, nad knihami, které nikdo nečetl (Kmen, 1988) + mikropoviedka Neodkladný útěk z domu (Kulturní rozvoj, 1988) + esej Povratak u raj Adama i Eve (chorvátske vydanie Lettre Internationale, 1994) + esej Bratislava — Grad za sebe! (Vijenac Croatia, 14/1994) + poviedka Perfectly Wasted Sunday v almanachu mladých spisovateľov strednej a východnej Európy Central Europe — Now!, Slovensko/PEN-Archa, 1995 + poviedka P. S.: Feeling v almanachu mladých spisovateľov strednej a východnej Európy BETWEEN, Rumunsko, 1995 + pov. Crossing Borders v almanachu 100 words, USA, 1995 + poviedka On the Road with Wild Horses (almanach AUTUMN LEAVES, USA, 1996) + poviedka Well-Organized Hopelessness (River Oak Review, USA, 1996) + poviedka Program of the Glory (Short Story International — Student Series No. 62, 1996) + poviedka Izbori muha (Homo Volans 12, 1996) + poviedka Kratki obrazovni tečaj za muhe (Homo Volans 12/96) + poviedka The Day in My Hometown (Short Story International No. 115, USA, 1997); + poviedka Virus as a Principle (Slovak Lit. Review,1/1997) + ukážka eseje Adam and Eve of the Year 2000 (Slovak Literary Review, 1/1997) + editorial Central Europe Now! (P. E. N. International 1/1997) + poviedka Crossing Borders (Euphorion 1/1997, Rumunsko) + poviedka Culture-shock (Euphorion 1/1997, Rumunsko) + poviedka The Best Chest in the West (Euphorion 1/1997, Rumunsko) + poviedka Searching for Paradise (ArtPanorama, 6/1998, Rumunsko) + poviedka Hľadanie raja (Kadambini 1998, India) + mikroesej Centre of Centre (100 words No. 1/1998)...

Ďalšia publikačná činnosť:
• čítania: Bratislava (od 1979 – stredoškol čas., Klub mladých autorov, s Dušanom Valúchom v UNIC-klube, 4. 5. 1995 v klube Čierny havran v rámci programu Počúvanie Dana Heviera, 14. 4. 1999 na Literárnom soirée v Black Rose pri príležitosti 40. narodenín a i.), Jašíkova Turzovka (1980), Praha (1994), Záhreb (Chorvátsko; 1995), Ilieni (Rumunsko, 1995), Bratislava (1995), Iowa City (USA, 1995), Norfolk (USA, 1995), Záhreb (Chorvátsko, 1996), Praha (1996), Budmerice (1996), Likani (Gruzínsko, 1996), Plzeň (ČR, 1997), Oklahoma University (Norman, USA, 1998), ART/OMI (Ledig House, USA, 1998), Praha (ČR, Krst knihy Sex kontra kultura, 1999), Praha (ČR, beseda, 1999)…
• prednášky a besedy: Bratislava (pre Rímsky klub, 1994), Iowa City (pre Centre for International Contemporary Studies a 2 × pre South East Junior High School, 1995), Cedar Rapids (pre Hamilton College, 1995), Norfolk (pre Old Dominion University a Art School, 1995), Záhreb (Chorvátsky PEN-klub, 1996), Ľubľana (Slovinský PEN-klub, 1996), Praha (Český PEN-klub, 1996)…
• rozhlasové hry, fejtóny a glosy pre rozhlas v Bratislave, Košiciach, Prahe a Ostrave
• autor rozhlasových hier Niečo navyše (1988, ocenené), Causa da Vinci (1988), Ochrancovia (1991), Čím chceš byť v roku 2004? (1991), Osudy ako kamene (1992), Kolotoč (1997), Iba česť dáva zmysel osudu (1998), Na konci s druhým dychom, Bar Nebeskej pohody a Koncoročné prekvapenia
• autor rozhlasových feature Máš vždy voľbu? (1995), Majú chlapi rodiť? (1996), diskusie Dlhovekosť, nesmrteľnosť, eutanázia (1996)
• autor divadelného kabaretu Výpredaj, divadelnej feérie Jánošík-land, televíznej hry Nežiaduci a krátkeho filmu Vyrástol z prostého ľudu (uvedené v Karlových Varoch na CILECT, 1983)
• účinkovanie a autorský podiel na TV reláciách: TKM, Litera, Dialóg, Obscéna, Kultúrna revue, Literárium a iné
• moderovanie a spolumoderovanie TV relácií: Matematika prevážne vážne, Kľúčovou dierkou, Cviker/Playboy, Téma, Myslím, teda som — žena
• samostatná TV relácia o budúcnosti ľudskej civilizácie Kto príde po nás, ak nie potopa (21 častí + záverečná beseda, pribl. 52 repríz, 1995, 1996)
• samostatná rozhlasová relácia o vede, FUN-Rádio (1997)
• zakladateľ prvého porevolučného samizdatu Hlas kotolne (1989—1992)
• slovenský editor časopisu PLAYBOY (1994)
• editor almanachu mladých spisovateľov strednej a východnej Európy Central Europe-Now!, 1995, Slovensko/PEN, Archa
• Field Study Evaluator pre Antioch University (Tom Reynolds, 1999)

Poskytol rozhovory pre:

noviny/časopisy
doma:
Život, Smenu, Dotyky, Zmenu, Plus 7 dní, Knižnú revue, Eurotelevíziu, TV-komplet, Slovenské pohľady, Literárny týždenník, Story, Plus 7 dní...
v zahraničí:
Mladú Frontu, Kmen, Obranu lidu ´90, Lidové noviny, Slovenské Dotyky, Literární noviny, Feral Tribune (Chorvátsko), Diena (Lotyšsko)...

rozhlas
doma:
viackrát pre Slov. rozhlas (relácie — Rádio Elán, Pars pro toto, Forte, Rádio-Report, Rádio 13, Zrkadlenie), Slobodná Európa, Twist, FUN-Radio, Rock FM, Radio Ragtime, Tatry-Európa 2, RMC, Koliba...
v zahraničí: Maďarský rozhlas, Macedónsky rozhlas, WHRO-Radio (USA)...

T.V.
doma:
viackrát pre STV (TKM, Litera, Dialóg, Raňajky STV, Dobré ráno Slovensko...), VTV (Raňajky), CTV (Bublinky)...
v zahraničí: Chorvátsku televíziu, Rumunskú televíziu, T.V. Cluj-Napoca, NBC-Virginia (USA), Gruzínsku televíziu, Lotyšskú televíziu...
Uvedený v encyklopédiách: Kto je kto v čs. sci-fi (1994, 1999); Roland Retro (1996); Who´s who in the world (Marquis´, USA, 1997, 1998, 1999); Who´s who in science and ingeneering (Marquis´, USA, 1998, 1999); Who´s who in medicine and healthcare (Marquis´, USA, 1998, 1999); Who´s who in the world (Cambridge, 1998, 1999); International who´s who of contemporary achievement (American Biographical Institute, 1998), Internetová encyklopédia slov. autorov (Formát, 1999)…
Organizačné aktivity: zakladateľ Klubu mladých dramatikov, zakladateľ Kruhu mladých autorov, organizátor Druhého stretnutia mladých spisovateľov strednej a východnej Európy, Budmerice, 1994
Členstvo: člen Slovenského centra PEN International (člen od 1993, tajomník 1995—1997), člen Slovenského syndikátu novinárov (člen od 1994) člen Rímskeho klubu (člen od 1995) Ako predseda Writers in Prison Committee pri SC PEN prispel k vymenovaniu čestnými členmi SC PEN a následnému oslobodeniu zahraničných spisovateľov: Li Xiaohua (Čína), Pablo Reyes Martinez (Kuba), Nguyen Xuan Tu (Vietnam), Pham Duc Kham (Vietnam), Wei Jingsheng (Čína), Khalil Buyarez (Sýria) ...

Tvorivé štipendiá Litfondu (1990, 1992, 1994, 1999) a Fondu Pro Slovakia (1993, 1995)

Účastník trojmesačnej spisovateľskej tvorivej dielne International Writing Program v Iowa City (USA, 1995)

Účastník šesťmesačného tvorivého projektu Creative Reporting Facing the Challange of the 21st Century pod vedením Ryszarda Kapuścińského (1998)

Účastník dvojmesačnej spisovateľskej tvorivej dielne v  Ledig House (USA, 1998)

Aktívna účasť na medzinárodných literárnych konferenciách a kongresoch : Ohrid (Macedónsko, 1993), Pécs (Maďarsko, 1994), Budapešť (Maďarsko, 1994), Budmerice (1994), Praha (1995), Ilieni (Rumunsko, 1995), Elsinor (Dánsko, 1996), Bled (Slovinsko, 1996), Praha (1996), Budmerice (1996), Budapešť (Maďarsko, 1996), Likani (Gruzínsko, 1996), Guadalajara (Mexiko, 1996), Edinburgh (Škótsko, 1997), Riga (Latvia, 1998), Chichester (Anglicko, 1998), Nicosia (Cyprus, 1998)...

Ďalšie skúsenosti z ciest: Austria, Belgium, Belarus, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Hungary, Iraq, India, Indonesia, Italy, Jordan Kingdom, Kuwait, Latvia, Lithuania, Macedonia, Malaysia, Mexico, The Netherlands, Poland, Portugal, Roumania, Russia, Serbia, Singopore, Slovenia, Spain, Syria, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom (England, Walles, Scottland), U.S.A. (California, Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Massachusetts, Missouri, N.York/N.York State, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, Washington D.C./Maryland)

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka