Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Doba virtuózov:
Niccolo Paganini
Komponoval pre husle(gitaru)-Koncert h mol pre husle a
orchester(časť Finale)
Franz Liszt:
klavirista. Symfonická báseň-Východisko:nehudobné umelecké
dielo:
báseň,obraz,prírodný jav. Tvoril aj duchovnú
hudbu:oratóriá,omše.
Uhorská rapsódia č.2 cis mol.Symf.básne:Prometeus,Hamlet,
Maseppa,Les Preludes.
Programová hudba:
Hector Berlioz-Fantastická symfónia*Mala nadpis:Epizóda zo
života umelca.
Absolútna hudba:Nemá mimohudobný obsah.
Programová hudba:skladateľsa snaží usmerniť poslucháča n
konkrétny
obsah,dej,program.
*fixná idea-utkvelá myšlienka
*sabat-nočné čarodejnícke orgie
*Dies irae-liturgická melódia,kt.ohlasuje posledný súd
Sabat čarodejníc-1.Largetto(*úvod*príchod čarodejníc*fixná
idea)
2.Allegro(*groteskný tanec*zdeformovaná fixná idea*prerušenie
tanca)
3.Lontano(*Dies irae)
4.Tanec čarodejníc(*gradácia-fúga v rýchlom tempe)
Prínos: -patril medzi prvých predstaviteľov programovej hudby
-tvoril hudbu,písal kritiky,letopisy,teoretické diela
-používal nové nástrojové kombinácie
-majster inštrumentácie,jeho mimoriadne farbistý orchester je
obrovské teleso-50husieľ-20viol-20violončiel-18kontrabasov
Bedřich Smetana: Tábor-symfonická báseň*uvádza program
"Kto ste, boží bojovníci"(Hudobná myšlienka:husitský chorál-
jednohlasný
cirkevný spev).Prínos: Pozdvihol českú hodobnú tvorbu na
svetovú úroveň,
pričom jeho hudobná reč ostala výrazne národná,česká.
Vlastenectvo a exotika-Národné školy
-zbierali a upravovali ľudové piesne*tvorili
piesne,štylizované tance-skladby
v národnom duchu*komponovali národné opery
Frederik Chopin:-poľská ná rodná hudba*poznal poľské ľudové
tance
-mazúrku,krakoviak,polonéza*ich melódie v svojich skladbách
Edvard Grieg:*Peer Gynt (V sieni kráľa hôr)
M.Ivanovič Glinka: 1.ruská národná opera -Ivan Susanin(povesť
o hrdinovi,ruskom
mužíkovi),Ruslan a Ľudmila-podľa epickej básne Puškina
Piotr Iľjič Čajkovskij: *4.symfónia f mol*
4.Finale - Allegro con fuoco
*Expozícia*Rozvedenie*Repríza*Kóda
Prínos:Do európskej hudby 19st. výrazne vniesol najmä
zrozumiteľnosť,
lyrizmus a silu myšlienok.
Antonín Dvořák:9.symfónia Znového sveta-Allegro
molto(Expozícia*Rozvedenie
*Repríza+Kóda).Význam A.D: -symfonik,dirigent,pedagóg*hudba-
ľudovosť,
melodická sviežosť,zmysel pre orchestrálnu farbenosť.
Nikolaj Rimskij-Korsakov: -opera Rozprávka o cárovi Saltanovi
-symfonická suita-Šeherezáda(4časti;Šeherezáda;Sultán-
Šahariar;
1.rozprávka*Sindibad; 2.roz.*O princovi Kalenderovi; 3.roz.*O
mladom princovi
a princeznej; 4.roz.*Sultán chce zvíťaziť nad Šeherezádov )
Modest Petrovič Musorgskij:Člen Mocnej hŕstky
Opery:Boris Godunov Chovanština*Piesne:Pieseň o
blche*Symf.básne:Noc na
Lysej hore**Obrázky z výstavy(Kartinki)*1.???*2.Starý
hrad*3.Tuileries(Škriepka
detí)*4.Bydlo*5.Tanec kuriatok v škrupine*6.Dvaja židia-bohatý
a chudobný*7.
Trh v Limonges(Veľká novina)*8.Katakomby*9.Domček na stračej
nôžke(Baba Jaga)
*10.Bohatierska brána(Veľká brána kyjevská)-skladba jeho
priateľovi V.A.Hartmanovi
(talentovaný maliar)
Giacomo Puccini: taliansky
skladateľ*Opery:Bohéma,Tosca*MadameButterfly,Turandot
Johhanes Brahms: nemecký hudobný
skladateľ,klavirista*Skladby:Uhorské tance,(klavírne
a husľové koncerty,symfónie,piesne)Uspávanka.
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka