Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Zistite ako sa vyvíjala intenzitná velièina P
v roku X oproti r Y v jednotlivých zložkách.

+ v každej jednotke - Index úrovne


Zistite ako sa zmenila extenzitná velièina Q
u jednotlivých zložkách (odrod).

+ v každej jednotke


Ako sa vyvíjal poèet extenzitnej velièiny Q (HA)
na ktorom mal podnik vysadené X veci vo

všetkých zložkách odrodách...


Jedna vec vo všetkom

Ako sa zmenila priemerna intenzitna velièina P v

celom podniku v roku X oproti Y.

Meni sa jedna vec.


Ako sa na zmenu priemernej intenzitnej
velièiny P vplyvala zmena extenzitnej velièiny Q?

- vplyv extenzitnej


Ako na zmenu priemernej intenzitnej P v celom

podniku vplyvala zmena intenzitnej P v jednotlivých

zložkách.

- vplyv intenzitnej

Ako sa zmenili celkové intenzitná P velièina v roku X oproti roku Y.

Ako sa zmenili celková intenzitná P velièina vplyvom zmeny vo v extenzitnej Q velièine (vyrobneného mn)

Ako sa zmenili celková intenzitná P velièina v plyvom zmeny jednotlivých intenzitných velièín.Tieto indexi používame ak sa mení druh výrobku napríklad jablka hrušky banany.


Druhy grafov:
- Bodoví diagram
- Spojnicový
- S´tlpcoví
- KoláèovíGraf musí ma názov - struèný, krátky.

Grafi sú prostriedkom na vyjadrenie štatistického skúmania a dopåòajú štatistické tabulky.

Tabulky


Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka