Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


www.studentske.miesto.sk

H. SIENKIEWICZ

Quo vadis ?

Historický román o dejinnom stretnutí dvoch svetov. Upadajúceho Ríma, ktorý odumiera v nádhere, rozmaroch a duševnej prázdnote a nastupujúceho sveta, ktorý sa rodí hlboko v podzemných katakombách, je odtiaľ násilne vyvlečený a svojím hromadným mučedníctvom zahajuje novú éru Európy.
Toto dejinné stretnutie Siekniewicz v celej mohutnosti a farebnosti, hostiny v paláci pološialeného cisára, zhromaždenia v katakombách, požiar Ríma, strhujúce scény od súbojov gladiátorov až k lesom horiacich krížov, na ktorých zomierajú vyznavači novej viery. Autor majstrovsky vykreslil postavy, ktoré od začiatku až do konca vzbudzujú obdiv alebo odpor, zanietení krestania, na čele s Petrom a Pavlom, patricij Vinitius a kresťanka Lygia a silák, verne jej oddaný, Ursus, Petronius, pohŕdajúci úpadkom okolo seba a na koniec pološialený cisár Nero.
Na pozadí nástupu kresťanstva a úpadku Ríma je vykreslená láska medzi Vinitiusom a Lygiou, plná útrap, ale nakoniec so šťastným koncom, ktorý akoby ukazoval silu a nezlomnosť nového učenia. V ich osude je zobrazených mnoho charakteristických znakov vtedajšej doby, nikdo si nie je istý životom, Nero vládne neobmedzene, až chorobne sa oddáva múze a spevu a kto ho neobdivuje je mŕtvy. No dejeny sa menia a tak ten, ktorý bol ešte včera všemohúci, dnes zomiera sám a potupený.
Román úchvatným spôsobom zobrazuje podstatu dejín ľudstva, je to úchvatná mozaika dejjiných skutočností, charakterov a činov, ktoré sa natrvalo ovplyvnili históriu.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka