Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Helenizmus v Grécku

Subor poslal: Wepman

-         vplyv Macedónie na Grécke obyvateľstvo

-         najznámejší panovník – Filip II – prebral poznatky od Grékov. Mal syna Alexandra. Filip II zlepšil peňažníctvo; zaviedol armádu s pešiakmi, jazdcami, loďstvom. Podmanil si severské gr. štáty víťaztvom nad Aténami v bitke při Chaironé v r. 330 PrKr. Nezaútočil na Atiku, ale uzavrel s Aténčanmi mier a na celogr. Korintskom zjazde vyjadril svoje plány na boj s Perzkou ríšou, ktoré však nezrealizoval, lebo ho zabili. Po ňom vládol jeho syn Alexander Macedónsky, ktorého vychovávateľom bol Aristoteles. Alex. musel najprv poraziť gr. povstania v r. 334 PrKr. Potom porazil Peržanov pri rieke Granike a obsadil aj celú Malú Áziu. Ďalej dobil Síriu, Feníciu, Palestínu, Egypt, Mezopotámiu, Irán. Toto sa mu podarilo za pomoci falongov ( ťažkoodencov so štítmi a kopijma). Vo svojich oblastiach zakladal mestá. Alex. neničil kultúrne bohatstvo obsadených štátov. Obnovil aj Miletos. Pokúsil sa aj o výpravu do Indie, ale cestou zomrel v r. 323 PrKr. V hlavnom meste. Po ňom vládli v ríši diadosy, ktorí rozdelili ríšu na :

1.   Ptoteámovskú ríšu (Egypt)

2.   Seleoukovskú ríšu (Mezopotámia, Sýria)

3.   Antigonovskú ríšu (Grécko, Macedónia)

Helénska kultúra

-         strediská Pergamon, Alexandria, Atény

-         Aristarchos – tvrdí, že gramatika je veda

-         Stoická škola – hľadala zmysel života v mravnej dokonalosti

            „Všetci ľudia sú si rovní, podliehajú tým istým zákonom 

              světa  .

-         Epikureizmus – zmyslom života je pocit spokojnosti, blaženosti, 

    ktorý sa dosuahne pokojom duše, zbavením strachu

-         Sochárstvo – vyjadruje pesimizmus tým, že sa zobrazovali telá

starcov a starien, čím chceli vyjadriť, že mladosť je nastála

-         Architektúra – obnova po vojnách, úradné budovy, trhoviská, 

Stĺporadia

-         Archimedes – fyzik a matematik, zakladateľ mechaniky

-         Euklides – matematik, geometrik, astronóm

-         prínos kultúry :  presahovala hranice jedn. národa a jedn. štátu

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka