Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Sú hodnoty trvalejšieho charakteru, alebo v modernej spoločnosti už vôbec nie?

Čo je vlastne hodnota? Myslíte, že existuje len peňažná hodnota? Hodnota má predsa len trochu vyšší charakter. Hodnota je niečo neopísateľné, niečo, čo pretrvá stáročia a má vyššiu duchovnú a citovú hodnotu.

Je rozdiel medzi módou a hodnotou. Príchodom nových generácií sa móda, a vlastne štýl života, spôsob vyjadrovania a správania menia. Alebo niekto príde s novým slovom, prípadne s novým provokujúcim oblečením a ostatní ho budú chcieť tiež. A tak zanedlho budú všetci oblečení v obleku od XYZ namiesto od ZYX. Ale neskôr príde zase niekto v novom obleku ABC, a tak ABC nahradí XYZ. Áno, aj móda je hodnota ako taká vcelku. Je charakteristická premenlivosťou, a je teda iba súčasťou množiny hodnôt, ktoré majú stálejší charakter. Aj napriek všetkým možným premenám nášho sveta a ekosystému sa tie najzákladnejšie hodnoty zachovali. Život, láska a rodina, každý človek má pre ne určitý citový vzťah. Pre niekoho je hodnotou, že môže byť užitočný, pre iného môže mať zase dar darovaný z lásky od starého rodiča, ktorý už nežije, väčšiu hodnotu ako zlatá baňa.

Myslíte, že super modernizácia narúša tieto hodnotové pochody. Zoberme si len prostredie samotného  zábavného priemyslu. Dnes sú filmy, hudba a aj počítačové hry a programy popretkávané novými efektmi a novými vymoženosťami. Ale predsa len to nič nezmenilo na pôvodnej myšlienke. Ešte doteraz sa berie hlavný ohľad skôr na kvalitu, zábavnosť a výkon hercov v danom diele, než na úchvatné efekty. Zoberme si len niekoľko príkladov. Hviezdne Vojny od Georga Lucasa z osemdesiatych rokov neboli bohaté na kvalitné efekty, ale na kvalitný herecký výkon a emocionálnosť celého príbehu, ale nasledujúce pseudopokračovanie v roku 1999 prinieslo len mnoho grafických efektov a inak brakovú rozprávku, teda úplný opak filmu Matrix. Alebo si zoberme takú hudbu.  Myslíte, že niektorí klasici majú lepšiu hudbu ako dnes multimediálne presýtený trh ? Áno, osobne mám radšej Beatles ako dnešné skupiny typu Backstreet Boys, ktoré prahnú silnou komercializáciou a po 2 rokoch, keď budú mať dosť peňazí, nebude o nich ani počuť.

Ale predsa len dostáva sa aj zlomových situácií, kedy sa celý systém hodnôt rúca a prežívajú len tie najsilnejšie. V období vojny padajú všetky hodnoty postavené na peniazoch a hodnotou ostáva život, svoj ale hlavne svojich blížnych. Príkladom je druhá svetová vojna, kedy  životy občanov židovského pôvodu nezachránili ani ich obrovské majetky, na ktorých dnes bohatnú švajčiarske banky.

Hodnoty sú predsa len niečo viac ako peniaze, hodnota je život sám a cit, ktorý obsahuje.

Súbor poslal: Róbert Žittňan

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka