Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Keď sa povie HOMEBANKING

Referát vznikol výťahom z článkov uverejnených v denníku PRAVDA 

Stále nič nestíhame, naháňame každú minútu, aby sme ju ušetrili buď pre svoju rodinu a seba, alebo preto, aby sme stihli ešte viac pracovných povinností. Okrem toho aj u nás čoraz viac platí, že čas sú peniaze. Jednu z foriem ako ušetriť čas, ale aj peniaze ponúka elektronické bankovníctvo.

Je to moderný a efektívny spôsob komunikácie klienta s bankou. Výhodu je, že klient môže mnohé bankové operácie vykonávať bez toho, aby musel banku osobne navštíviť. Výhodou je aj to, že bankové operácie sa dajú uskutočňovať 24 hodín denne a sedem dní v týždni. Do elektronického bankovníctva patria homebanking, internetbanking, telebanking, GSM-banking a mailbanking.

Každá z bánk ponúka v súčasnosti niektorú, alebo celý balík týchto služieb. Najstaršou a najpoužívanejšou zo služieb elektronického bankovníctva je homebanking (HB). Je to elektronická výmena dát medzi bankou a klientom, keď software, ktorý je nainštalovaný na strane klienta automaticky zabezpečuje výmenu dát, pripravených na prenos medzi bankou a klientom prostredníctvom telekomunikačných sieti.

Komu je určený

Homebanking je určený najmä pre tých ľudí, ktorí vykonávajú väčší počet obratov a v rámci toho, že majú záujem zrýchliť komunikáciu s bankou, je pre nich výhodné spracúvanie dát vymieňaných v elektronickej forme. Výhodou je aj to, že týmto spôsobom možno údaje automaticky prenášať do a z účtovníckeho programu, či firemného informačného systému.

V banke musí záujemca uzatvoriť zmluvu o poskytnutí služby. Banka mu poskytne potrebné softwarové vybavenie, v prípade záujmu uskutoční aj inštaláciu a zaškolenie. (Zaškolenie býva väčšinou zadarmo, za inštaláciu si banka zinkasuje spravidla určitý poplatok, radovo 1000 Sk). Súčasťou služby býva zvyčajne aj servis pre prípad poruchy a automatická aktualizácia programu. Komunikácia klienta s bankou sa potom uskutočňuje prostredníctvom špeciálneho počítačového programu a modemu cez bežnú telefónnu linku alebo cez verejnú dátovú sieť. Podmienkou na zavedenie homebankingu je príslušné technické vybavenie klienta a to zahŕňa počítač typu PC 486 a vyšším s operačným systémom MS Windows. Nutnosťou je aj modem kompatibilný so sadou AT príkazov a telefónna prípojka

Škála služieb

Finančné operácie, ktoré možno uskutočňovať prostredníctvom homebankingu sú rôzne. Od správy korunových a bežných účtov (kontroly zostatkov, prehľad narastajúcich obratov kedykoľvek v priebehu dňa), cez možnosť zadávať platobné príkazy v rámci tuzemského a zahraničného platobného styku, možnosti zasielať výzvy na inkaso až po získanie aktuálneho kurzového lístka. Československá obchodná banka ponúka navyše elektronický distribučný kanál EPS Edifact. Klientom umožňuje okrem iného realizovať zo svojej kancelárie pomocou počítača kompletné obchodné prípady a to výmenu dokumetnov, objednávky, platobné príkazy, faktúry, colné deklarácie atď. Všetko prebieha elektronickou formou. 

Poplatky

Poplatky za využívanie homebankingu sa v jednotlivých peňažných ústavoch líšia. Dajú sa však určiť všeobecné pravidla, koľko nás bude homebanking asi stáť. Ceny sa pohybujú v rozmedzí od 500 Sk za jednoúčtovnú, 10 000 Sk za n-účtovnú verziu až po 32 000 Sk za sieťovú verziu. Podnikateľom-fyzickým osobám a súkromným osobám postačuje základná jednoúčtovná verzia homebankingu. Prevádzka homebankingu sa nijako nespoplatňuje. Jedná účtovná položka realizovaná elektronickou formou pomocou homebankingu vás bude stáť zhruba na 2 - 4 Sk pre podnikateľov a 1,50 Sk pre súkromné osoby. Zaškolenie poskytujú banky zadarmo. Inštaláciu si môže klient vykonať sám, rovnako o to môže požiadať banku.

V poslednej dobe záujem o využívane homebankingu rastie. Vo všeobecnosti o homebanking majú záujem najmä podnikatelia a firmy, pre ktoré je vlastne určený, súkromné osoby prejavujú čoraz väčší záujem o internetbanikng, telephonebanking a GSM banking. Stúpajúci záujem o elektronické bankovníctvo súvisí aj s rozšírenosťou PC a komunikačnej techniky vo firmách, ale aj v domácnostiach, ktorej stále viac.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka