Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Biely Kameň

Biely Kameň

Zvyšky jeho obvodových múrov a základov ležia v horách nad Jurom pri Bratislave, pri niekdajšej ceste vedúcej údolím na druhú stranu Malých Karpát. Postavili ho pravdepodobne v druhej polovici 13. Storočia neďaleko rozsiahleho slovanského hradiska pri Neštichu ( zlúčeného dnes s Jurom ). Jeho staviteľmi a majiteľmi boli cez celý stredovek grófi zo Sv. Jura a Pezinka, ktorým patril až do vymretia ich rodu r. 1526. Zdá sa, že pôvodný tvar hradu bol koncom 14. Storočia zmenený a skladal sa z malého nádvoria, uzavretého jednotraktovými budovami. Do hradu sa vstupovalo ponad priekopu, ktorú na južnej a severnej strane lemovali zemné valy. Po r. 1526 sa hradu načas zmocnil Ján Zápoľský, v druhej polovici 16.storočia bol v držbe Gašpara Šeredyho, neskôr grófa Mikuláša Ecka zo Salmu, ktorý ho dal do zálohu cisárskemu vojenskému veliteľovi Jánovi Krušičovi. Po ňom sa stal majiteľom hradu Štefan Illesházy a po jeho smrti ho získali do trvalej držby Pálffyovci. Málo známy život na Bielokamenskom hrade ( ktorý sa niekedy nazýva aj Svätojurský hrad) zanikol pravdepodobne r. 1663, keď Turci spustošili a vyplienili jeho okolie. Odvtedy leží v rumoch.


Stránka pochádza od: "Spreader" za čo mu patrí poďakovanie
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka