Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Humanizmus

Autor: Jana Kováčová - www.studentske.sk

Filozofické a kultúrne hnutie v Renesančnej Európe v 15 a 16 storočí. Humanisti boli pôvodne učenci, ktorí študovali a vyučovali humanitné predmety - gramatiku, rétoriku, históriu, poéziu a mravnú filozofiu, pričom využívali klasické, grécke a hebrejské texty. Vo svojom vzdelávacom systéme a kultúrnom rozhľade vychádzali z ideálu klasického staroveku. Medzi najvýznamnejšie osobnosti humanizmu patril Erazmus Rotterdamský a Marsilio Ficino, politik a historik Francesco Guicciardini a politický teoretik Niccolo Machiaveli. Humanisti odmietali abstraktné uvažovanie a úzkoprsý, bigotný prístup k náboženstvu. Namiesto toho dávali prednosť základným ľudským hodnotám a pozemskému životu pred posmrtným. Vynález kníhtlače pomohol rozšíriť humanistické myšlienky z rodného Talianska aj do strednej a západnej Európy. Odvaha a dôvtip humanistov i neustále skeptický prístup k vedeckému bádaniu pripravili cestu Reformácii a v istom ohľade aj následnej protireformácii.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka