Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Ílias

Autor: Homéros
Literárny útvar: epos
Vydavateľstvo: Slovenský spisovateľ
Rok vydania: 1962 (úplne vydanie)
Hlavný hrdina: Achilleus, syn Pélea a bohyne Thetidy

Vedľajšie postavy:

Archajci:
Aiás, Telamónov syn
Aiás, Oileov syn
Agamemnón, Átreov syn
Diomédés, syn Týdeov
Nestór, Néleov syn
Odysseus, Láertov syn
Meneláos, syn Átreov
Patroklos, Menoitiov syn

Trójania
Priamos, Láomedontov syn, trójsky kráľ
Hektór, syn Priama a Hekaby
Paris

Stručný obsah: Kniha Ílias opisuje posledných 51 dní bojov Achájcov a Trójanov, v ktorých obaja súperi striedavo vyhrávali a prehrávali - všetko to riadili bohovia.

Bohovia, ktorí zasahovali do bojov:
                        Zeus, syn Kronov
                        Apollón Foibos
                        Athéne Pallas
                        Héfaistos
                        Poseidón Zemetras
                        Héré, Kronova dcéra
                        …

Opis jednotlivých spevov Íliady:

à      Prvý spev (611 veršov - Mor. Hnev.) - Opisuje jednak mor v achájskom tábore, jednak spor Achilla s hlavným veliteľom vojska Agamemnonom. Agamemnón zobral Achillovi jeho družku Bríseis, preto sa rozhorčený Achilleus (najlepší bojovník v družstve Achájcov) rozhodne nezúčastňovať sa bojov proti Trójanom.

à      Druhý spev (877 veršov - Sen. Skúška. Boiótia alebo zoznam lodí) - Zeus zošle Agamemnonovi sen, v ktorom ho presvedčí znova začať boje s Trójanmi. V druhej časti tohto spevu autor na desiatich stranách (!!!) opisuje, kto komu velí a kto vlastní koľko lodí.

à      Tretí spev (461 veršov -Prísahy. Prehliadka z hradby. Súboj Parida s Meneláom) - Boje sa majú začať, no bohovia chcú, aby sa uskutočnil priamy súboj medzi pôvodcom nezhôd Paridom a Meneláom. Boj sa skončí víťazstvom Meneláa a Paris zloží prísahu, že vydá Achájcom polovicu pokladov Tróje.

à      Štvrtý spev (544 veršov - Porušenie prísah. Agamemnova obchôdzka.) - Bohovia zariadia, že Trójania porušia prísahu, a boje sa začnú.

à      Piaty spev (909 veršov - Diomédovo hrdinstvo.) - Diomédés vyniká v boji spomedzi všetkých Achájcov najviac. Do bojov sa pokúsi zasiahnuť Afrodita - on ju zraní do ruky.

à      Šiesty spev (529 veršov - Stretnutie Hektora s Andromachou.) - Vodca Trójanov odíde z bojov do Tróje. Vykoná obetu bohom, stretne sa s manželkou Andromaché a presvedčí Parida, aby sa vrátil na front.

à      Siedmy spev (482 veršov - Súboj Hektora s Aiantom.) - Hektór podá návrh na ukončenie vojny súbojom jedného z najlepších Achájcov s ním. Tí vylosujú chrabrého Aianta. Súboj sa však končí nerozhodne, no dohodne sa aspoň čiastočné prímerie na pochovanie mŕtvych. - - - Achájci si postavia pri svojich lodiach a stanoch hradbu.

à      Ôsmy spev (565 veršov - Prerušená bitka.) - Zeus zakáže ostatným bohom zasahovať do boja. Má totiž svoje vlastné plány - Trójania začnú vyhrávať.

à      Deviaty spev (713 veršov - Posolstvo k Achillovi. Prosby.) - Starý a múdry Nestór navrhne, aby Agamemnón urovnal svoj spor s Achillom, keďže Achájci sú v krízi. Ten prijme návrh a pošle za Achillom Odyssea i ďalších popredných bojovníkov. Ten však odmietne poskytnúť pomoc a nemieni ukončiť svoj hnev. P1

à      Desiaty spev (579 veršov - Dolóneia.)[P1]  - Achájci pošlú Odyssea a Dioméda na výzvedy do trójskeho tábora. Na druhej strane Hektór pošle vyzvedať Dolóna. Toho však Diomédés zabije ešte len na ceste k lodiam Achájcov. Spolu s Odysseom potom v tábore nepriateľa zabijú 12 bojovníkov. Zasiahne však boh Apollón strelec, ktorý zobudí Trójanov. Diomédés s Odysseom sa radšej vrátia do achájskeho tábora.

à      Jedenásty spev (848 veršov - Agamemnovo hrdinstvo.) - Trójania rania Agamemnona, Odyssea i Dioméda a priblížia sa k hradbe Achájcov. Vo všetkom im pomáha Zeus, syn Krona.

à      Dvanásty spev (471 veršov - Bitka o hradbu.) - Trójania za pomoci bohov dobyjú achájsku hradbu.

à      Trinásty spev (837 veršov - Bitka pri lodiach.) - Poseidón pomáha Achájcom odraziť útok Trójanov. Bitka sa vyostruje.

à      Štrnásty spev (522 veršov - Oklamanie Dia.) - Keďže Zeus vydal zákaz zasahovania bohov do bojov a viditeľne sám pomáhal Trójanom, pokúsi sa ho Héré uspať. Poseidón vtedy pomôže Achájcom odraziť jasnú prevahu bojovníkov Ílionu (Tróje).

à      Pätnásty spev (746 veršov - Odrazenie od lodí.) - Zeus bol po prebudení veľmi nahnevaný, keď videl, čo sa stalo. Ihneď prehovoril k bohom a zlomil ich odpor. Potom sám začal pomáhať Trójanom. Zasiahnutému Hektorovi vdýchol obrovskú silu a ten zavelil svojim bojovníkom do útoku. Trójania sa spamätali a zatlačili Achájcov až k ich lodiam. Pokúšali sa ich aj zapáliť, no v tom im bránil Aiás.

à      Šestnásty spev (867 veršov - Patrokleia.) - Achilleus, keď vidí, čo sa deje, povolí svojmu vernému druhovi Patroklovi a Myrmidončanom zapojiť sa do bojov. Keďže Achilleus bojovať nemieni, Patroklos si oblečie jeho výzbroj. Hektór medzitým zapáli jednu loď, čo Patrokla veľmi nahnevá. Pozabíja mnoho Trójanov a definitívne ich prinúti ustúpiť od lodí. Nakoniec však aj on zahynie rukou Hektora.

à      Sedemnásty spev (761 veršov - Meneláovo hrdinstvo.) - O telo Patrokla sa začne zúrivá bitka. Hektór sa síce zmocní Achillovej výzbroje (tú mal jeho druh oblečenú), no Patroklovo telo nakoniec odnesú Achájci.

à      Osemnásty spev (617 veršov - Zhotovenie zbraní.) - Achilleus sa dozvie o Patroklovej smrti. Veľmi ho to nahnevá. Jeho matka Thetis v ňom vzbudí túžbu po boji a odíde za bohom Héfaistom, aby mu zhotovil kompletnú výzbroj. Achilleus zatiaľ krikom poriadne vystraší Trójanov.

à      Devätnásty spev (424 veršov - Zrieknutie sa hnevu.) -Achilleus sa zriekne hnevu na Agamemnona a chystá sa do boja. Kôň Kanthos predpovedá Achillovi smrť.

à      Dvadsiaty spev (503 veršov - Boj bohov.) - Zeus dovolí bohom zúčastniť sa na boji. Kým Achilleus zúri a zabíja všetkých protivníkov, ktorí mu prídu do cesty, bohovia zvádzajú súboj medzi sebou. Jedni sú na strane Tróje, druhí na strane Achájcov.

à      Dvadsiaty prvý spev (611 veršov - Boj pri rieke.) - Achilleus zatlačí Trójanov až ku rieke Kanthos. V jej vodách ich nemilosrdne vraždí. Na to sa ale nahnevá Skamandros, boh rieky, a pokúsi sa Achilla zatopiť vlnami. Jemu však ohňom pomôže boh Héfaistos. Medzitým i bohovia zvádzajú medzi sebou kruté boje.

à      Dvadsiaty druhý spev (515 veršov - Hektorova záhuba.) - Achilleus zatlačí protivníka až za múry Tróje. Jediný Hektór sa nevie rozhodnúť, či ísť dnu, a ostane na pláni. Achilleus ho zbadá a začne ho prenasledovať. Bohyňa Athéne však presvedčí Hektora, aby sa pustil so synom Pélea do boja. Ten ho po krátkom súboji zahubí a jeho telo odvlečie k achájskym lodiam.

à      Dvadsiaty tretí spev (897 veršov - Závody na počesť Patrokla.) - Achilleus slávnostne pochová svojho druha Patrokla a na jeho počesť usporiada hry.

à      Dvadsiaty štvrtý spev (804 veršov - Vykúpenie Hektora.) - Trójsky kráľ Priamos na pokyn bohov odíde k Achájcom pokúsiť sa vykúpiť Hektorovo telo. Achilleus napokon súhlasí a pisahá, že najbližších trinásť dní zdrží svojich bojovníkov v tábore, aby Trójania mohli Hektora dôstojne pochovať.

Počet veršov: 15696

Zaujímavosti:

          1.) Homér nepozná povesť o Achillovej nezraniteľnosti: (XXI. spev, verš 568)

                „Aj on má kožu, čo možno ju ostrým poraniť bronzom.“

          2.) Do bojov nepretržite zasahovali bohovia, ktorí stáli raz na strane Trójanov, inokedy

               na strane Achájcov.

          3.) Slávny verš pre harmonický účinok, spôsobený nahromadením štyroch prísloviek, z

              ktorých v origináli 3 majú tú istú znelosť a metrickú platnosť: (XXIII. spev, verš 116)

               „Chodili neprestaj do kopca, z kopca a krížom a krážom.“

Môj názor: Zaujímavé dielo, i čo sa týka deja, i štylistiky.

[P1]Tento spev je jeden zo základných a najslávnejších spevov Íliady pre majstrovsky vypracované Achillove, Odysseove a Foinikove reči.

Súbor poslal: Róbert Žittňan

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka