Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Jozef Gregor-Tajovský

Jozef Gregor-Tajovský

Nový život

     Jozef Gregor Tajovský sa narodil v roku 1874 v Tajove a zomrel v roku 1940 v Bratislave. Detstvo prežil v Tajove u starých rodičov. Hovorí o ňom ako najkrajšom období svojho života. Po vychodení základných škôl v Tajove študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici a na učiteľskom ústave v Kláštore pod Znievom. Ako učiteľ pôsobil v mnohých mestách – Podlanice sú jeho posledné pôsobisko. Bol demokrat, a preto bol aj prenasledovaný a musel aj ukončiť učiteľovanie. Študovať obchodnú akadémiu v Prahe. Pôsobil ako bankový úradník v Nadľaku a Martine. Išiel do 1. svetovej vojny. Spolu s J. Jesenským sa dostali do zajatia, kde vydávali časopis (Slovenské smery). Po vojne pôsobil ako bankový úradník v Martine, Prešove, Martine a Bratislave. Je pochovaný v Tajove. Riadil sa svojím krédom: „Život musí mať cveng, ako kov, nie ako lajno.“ Písal prózu a drámu. Písal krátku prózu, zobrazoval život slovenského ľudu na dedine, prvý zobrazil život poľnohospodárskeho robotníka – nádenníka. Zobrazuje kladné vlastnosti ľudu →vyznieva to umiernenejšie. Píše monografické poviedky. Ako námety sú: spomienky na detstvo, sociálne problémy, 1. svetová vojna, spoločensko-politické problémy. Jeho poviedky vyšli súborne: Besednice, Smutné nôty, Žliebky, Spod kosy, Tŕpky, Omrvinky, Rozprávky, Do konca.

Medzi spomienkové prózy patria poviedky: Žliebky, Prvé hodinky, Do konca.

Do sociálnych próz patrí: Apoliena, Maco Mlieč, Horký chlieb, Mišo, Mamka Pôstková.

Dráma je kritickejšia ako próza. Sem patrí veselohra Ženský zákon a Statky-zmätky, jednoaktovky Matka, Hriech, V službe a divadelné hry Smrť Ďurka Langsfelda.

Téma:  Život ľudu na dedine, jeho snaha o získanie bohatstva a majetku.

Idea:  Autor poukazuje na ľudí, ktorí sa ženú za peniazmi a pritom nedbajú na svoje okolie,  

           len na seba.

Prostredie:  slovenská dedina

Čas:  začiatok 19. Storočia

Postavy:  Anička – mladá, pekná, richtárova dcéra, dobrosrdečná

                Pišta – žandár, uchádza sa o Aničku, ženie sa za bohatstvom, podvodník

                Kata -  Aničkina matka, chce dobre vydať svoju dcéru

            Richtár – Aničkin otec, najprv sa ženie za bohatstvom, ale neskôr si uvedomí, že    

                                   to nemá zmysel a krivdy, ktoré urobil, napraví; poctivý

            Martin – chudobný chlapec, má rád Aničku, čestný, spravodlivý

Dej: O Aničku, dcéru richtára, sa uchádza žandár Pišta, ktorý ju chce získať kvôli majetku. Jej matka mu je sľúbi, lebo je z mesta, to sa jej pozdáva. Otec je chorý, má rád dcéru, ale nechce ju vydať za Pištu. Ona ľúbi Martina, chudobného chlapca. Keď sa Pišta oženil, chcel sa stať sedliakom, ale keď mal riadne pracovať bol lenivý. Hral karty za peniaze, ktoré dostával od svokry a tým rozpredával celý ich majetok. Richtárovi sa to nepáči, chce pomôcť. Aj svojej dcére, aby netrpela. Richtár si nadobudol svoj majetok pomocou rôznych podvodov spolu s notárom. Ale rozhodne sa, že všetko čo sa dá, napraví. Chce obci vrátiť peniaze. Tak aj urobí. Pišta pýta peniaze od svokry, ale tá už veľa nemá. Richtárova žena povie dedinčanom, že richtár fantazíroval a chce získať peniaze naspäť, pretože už nemajú majetok. Pišta sa dozvie, čo urobil richtár a zabije ho. Ide za to do väzenia a je popravený. Aničke sa narodí dieťa, ktoré je choré. Martin sa ku nej vráti a chce sa s ňou oženiť, ale ona nechce. Presviedča ju aj matka. Chce, aby sa Anička zaňho vydala a ona, že sa bude starať o dieťa. Anička nakoniec súhlasí. Vydá sa za Martina a spolu sa starajú o choré dieťa.

„Tajovského dielo je verným zrkadlom čias na prelome storočí, ale zároveň zrkadlom spisovateľovej duše, podivuhodne schopnej vciťovať sa do vnútorného sveta iných ľudí.“

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka