Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Tajovský

Jozef Gregor-Tajovský

STATKY - ZMÄTKY

Vydalo Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry v Bratislave ako tretí zväzok výberu edície Naši klasici.

Jozef Gregor-Tajovský (1874-1940): narodil sa v Tajove pri Banskej Bystrici. Dostal sa do opatery svojho starého otca Štefana Grešku, čo ovplyvnilo veľkú časť jeho tvorby. Navštevoval meštiansku školu v Banskej Bystrici. Potom odišiel študovať do Kláštora pod Znievom a začal pracovať ako učiteľ. Keďže sa však stretol s násilnou maďarizáciou, zanechal toto povolanie a odišiel na OA do Prahy. Pôsobil ako úradník v peňažnch ústavoch. Počas 1. sv. vojny sa dostal do ruského zajatia, kde s Jankom Jesenským vydával časopis Slovenské hlasy. V čase svojej tvorby si vyslúžil pomenovanie „tupiteľ národa“, pretože zobrazoval ľudí chudobných, ale naplnených bohatstvom citu a lásky. Jeho najznámejšie diela sú: Statky-Zmätky, Ženský zákon, Do konca, Prvé hodinky, Žliebky, Maco Mlieč, Mamka Pôstková, Horký chlieb …

Obsah: Bezdetná bohatá rodina Palčíkovcov si chce do domu zobrať k sebe deti chudobných Ľavkovcov a Kamenských. V skutočnosti však potrebujú len „lacných robotníkov“. Chamtivá rodina Ľavkovcov hneď súhlasí so sobášom Ďurka Ľavkovie a Zuzky Kamenskej, lebo Palčíkovci im majú po svojej smrti odkázať majetky. Tomáš Kamenský má však proti tomuto sobášu výhrady a spytuje sa svojej dcéry, či Ďurka naozaj ľúbi. On sa nehrabe za majetkami: „láska a zdravie sú najvčšie bohatstvá … Čože, majetky boli, a minuli sa – ale láska a statočnosť na večnosť… a vyčíta svojej manželke chamtivosť „Ty len na majetok sa lakomíš. Chceš vziať dievča zo služby a do horšej ho dať“. Mladí sa napriek tomu zoberú, hoci k sebe nič necítia. Ďurko Zuzku iba ponižuje, chodí po krčmách a tancuje s inými: „Vyzuť ma poď, ty citlivá… keď si netrebná, olovená, miesiš nohami, ako keby si kapustu dlávila… Ty ani ľúbiť nevieš!“, ale Zuzka má svoju hrdosť „Dobre, teda si tancuj s ňou!“ Po pol roku sa Ďurko vypytuje Palčíka, kedy naňho prepíše majetky a vraví mu: „Lebo mi prepíšete majetok a tak sa budem s ňou trápiť, alebo Zuzu preč pošlite a ja sa zaobídem“. Palčík si pomyslí „Drahí robotníci, čo mali byť zadarmo…“. Zuzka od Ďurka odíde a ten si dovedie druhú – Betu. Všetko je v poriadku až do Ondráša, kedy má starý Palčík meno. Beta prehodí: „No, už natoľko som ja, ujček, svedomitá, že ste mu sľúbili lúčku pod Žiarom.“. A keď ho Ľavko požiada o pomoc: „I myslím si: Mám ja dobrého švagra, svata, ten sa, chvalabohu, inak opatruje, ako ty, vozkár chudobný. Syna ti vzal za svojho, oženil ti ho dva razy, ten ti pomôže, a na lacnejšie úroky ako po tých sporiteľniach.“, Palčík sa podráždený alkoholom nahnevá: „Ja si nedám, kým ja žijem. A po smrti sa netráp. Mám svoj rozum, spravím poriadok zavčasu… No, ja si jednako majetku z ruky nedám!“. Pohádajú sa: „Lebo si držgroš! Vydriduch! Nepomohol by si ani vlastnému bratovi. Nepotrebujem tvojho uctenia… Kmotrovstvo, švagrovstvo - najhoršie priateľstvo.“ Dráma vrcholí, keď si Zuzka príde po svoje veci. Beta sa dušuje, že to sú jej. Starý Palčík ich všetkých pošle von z domu. Strelí po Ďurkovi, ale našťastie ho nezabije. V poslednom dejstve chce dať Žofa Ľavková svojho syna dohromady so Zuzkou, lebo tá má s ním dieťa. Zuzka však už nechce urobiť druhýkrát tú istú chybu, a tak ho odmieta.

Čo dielo vyjadruje: Dráma Statky-zmätky je vyvrcholením Tajovského realistickej drámy. Odhaľuje tu dôsledky manželstiev uzatváraných z rozumu a chladnej vypočítavosti a nie z lásky. Dokazuje, že majetky rozrušujú vzťahy medzi ľudmi, kazia ich morálku, ničia v nich dobré vlastnosti, a preto pachtenie po nich nemôže byť vedúcim princípom ľudskej spoločnosti. V tomto diele môžeme pozorovať ako bol Tajovský ovplynený robotníckym hnutím. Dej sa točí okolo majetku, statkov a zmätkov, ktoré s tým vznikajú. Ženy tu vystupujú ako chamtivé a vypočítavé osoby, ktoré zaujíma len majetok. Napríklad Kata Kamenská je až tak egoistická, že Zuzke, keď odchádza od muža hovorí: „A kdeže pôjdeš? Domov? Pred otcom sa neobstojíme. Vyženie i mňa s tebou … Mne si nie treba.“. Alebo Žofa: „Ja by som ti, syn môj, len takú radu, čo by i nejakú obnôšku mala…“.

Môj názor: Dobré dielo, zarazilo ma, že Kata Kamenská by sa kvoli majetku a svojmu pohodliu zriekla i svojej dcéry.

Súbor poslal: Wepman

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka