Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


www.studentske.miesto.sk

#miesto_oblast_28#

Smrť Jánošíková

Smrť Jánošíková je najväčším dielom Jána Bottu. Skladá sa z 9 spevov s predspevom. Úvod ako predspev je obrana hôrnych chlapcov a oslava slobody.
 

  1. spev - oslava dvanástich sokolov - chlapcov v krásnych krojoch s Jánošikom na čele. Sú symbolom veľkosti ľudu.
  2. spev - vykresľuje a do popredia dáva obraz zlapania.
  3. spev - Jánošík je vo väzení a rozmýšla nad ľudom, bojom za slobodu.
  4. spev - Jánošík spútaný v okovách - sníva o slobode.
  5. spev - Jánošík si uvedomuje svoje postavenie. Chodil po zboji aby chránil pravdu a potrestal vinníkov. Verí, že príde deň pomsty.
  6. spev - sprievod ľudu odprevádza Jánošíka na popravisko. Jánošík pri poprave myslí na ľud.
  7. spev - opis Jánošíkovej popravy. Jánošík spomína na maladosť, rozlúčka s rodným krajom, s družinou.
  8. spev - opis Slovenska, ktoré je v temnote po Jánošíkovej smrti.
  9. spev - svadba Jánošíka po smrti s kráľovnou víl.

 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka