Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Šablóna pre čitateľský denník

Ján Botto

(1829 Vyšný Skalník - 1881 Banská Bystrica)

 

diela: balady: Žltá ľalia, Margita a Besná, Smrť Jánošíkova

 

 

Smrť Jánošíkova

(lyricko-epická skladba)

 

 

O diele:

Autor zobrazuje Jánošíka ako bojovníka za slobodu. Dielo je zložené z 9 spevov. Najdôležitejšie spevy tejto básne sú 4. a 5. spev :

 

Obsah:

 

1. spev: opisuje v nej hôrnych chlapcov a Jánošíka

A ten ich kapitán, to je len veľký pán!

Perečko belavé, červený dolomán,

keď ide po hore, ako ranné zore,

keď ide po lese, celý svet sa trasie!

 

2. spev: chytia Jánošíka a vyzvedajú sa, kde má svoje poklady

Jánošík, Jánošík, máš veľké poklady,

vymeňže si, vymeň ten svoj život mladý!

Vymeniť? a načo? vy psohlavci vzteklí!

Nie! - teraz ma zjedzte, keď ste ma upiekli!

 

3. spev: opisuje ako sa milá lúči pri väzení s Jánošíkom a ako od veľkého žiaľu skočí do Dunaja.

 

4. spev: sen o slobode a voľnosti, túžba po slobode a príprava na smrť

Snívaj, snívaj o slávy báječnom úslní

snívaj aspoň, príde čas a sen tvoj sa splní.

Zhotuj dušu k odchodu. Bije tvá hodina.

 

5. spev: reflexia o skutočnosti (konflikt sen - skutočnosť)

Slnce v zlatej kolíske nad horou umiera,

hlucho, temno na vzchode jak uprostred cmitera.

Voľnosti, voľnosti, mával som ťa dosti,

a teraz ťa nemám ani za dve hrsti.

 

 

 

- obviňuje tu pánov, že berú životy, hoci ich nedali

 

...brať život! Skiaď to právo? - či ste ho vy dali?

 

- ale verí v budúcnosť a víťazstvo pravdy a spravodlivosti

...no príde i prísť musí ten veľký deň súdu -

a za stôl si zasadne pravda môjho ľudu.

 

6. spev: Jánošík ide na šibenicu a obzerá si svoj ľud a kňaz mu hovorí:

Modlime sa! kňaz vraví. Za koho? Za teba!

Nie otče, ja už idem, za ňa sa netreba-

no modlime sa radšej za tých biednych ľudí.

 

7. spev: Jánošík stojí pred šibenicou a ľud za ním žiali

 

8. spev: opis slovenských krajov po Jánošíkovej smrti

Hmlisté pošmúrne nebo nad Tatrou, Dunajom.

Tak je dáko otupno tým slovenských krajom.

 

9. spev: Ukazuje tu lepšiu budúcnosť slovenského ľudu

Napred, napred! čas uchodí:

Nech sa začnú Slávy hody.

 

Jánošík hyperbolizovaný, obdarený veľkou silou

Kontrasty:

- Jánošík slobodný - zlapaný

- jeho milá podobná zjaveniu - kontrast: milá - zjavenie biele, čisté - pochmúrne prostredie

- v 4.speve: 4 uzavreté steny väzenia - nekonečný priestor jeho sna

- v 5.speve: vlčie zákony, spoločnosť považuje za spravodlivé - on stojí mimo zákona, ale jeho konanie je spravodlivé

- v 6.speve: kontrast medzi obrazom Jánošíka pred popravou mysliaceho na spásu ľudu a obrazom toho istého ľudu, útrpne a pasívne sa prizerajúceho nastávajúcej tragédii

- v 8.speve: smútok ľudu aj krajiny - nová nádej do budúcnosti

 

Bottov hrdina odráža vnútorný stav samého básnika a jeho generácie, myšlienky štúrovskej generácie po porážke revolúcie 48/49, rozpor so skutočnosťou.

 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka