Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Ján KalinčiakKalinčiakove literárne začiatky sú druhovo i žánrovo pestré. Písal poéziu, prózu, zaoberal sa literárnou kritikou i prekladmi. Jeho romantické básne vyjadrujú bojovnosť, túžbu po čine a nemožnosť ho uskutočniť - Bojovník.
Hlavnú časť Kalinčiakovho diela tvorí próza, jeho historické povesti sa líšia od prác súčasníkov. Nedominuje uňho národná tendencia, ale na historickom pozadí zobrazuje ľudské vášne a drámy. Nedodržiava ani dobovú schému, podľa ktorej dobra víťazilo nad zlom. U Kalinčiaka hynú rovnako postavy dobré i zlé. V jeho povestiach sú konflikty jednotlivca so spoločnosťou, lásky a povinnosti, srdca a rozumu.
Zmyslu lásky v živote človeka podriadil Sujet svojich predrevolučných povestí - Milkov hrob, Púť lásky, Bratova ruka, Mládenec slovenský.
Život zemanov ich spory a charakter, ktorý Kalinčiak načrtol v romantických prózach, naplno vykreslil vo svojej vrcholnej próze Reštavrácia.
Námetom Reštavrácie je obraz kortešačiek pred voľbami župných úradníkov a boj rozvetvených rodín o miesto vicišpána. Sú tu konflikty romantické: láska s prekážkami, prísaha, zrada i súd, ale všetko v polohe humornej až parodickej. V tejto próze je realistický boj o moc v stolici medzi rodinami Potockých a Bešeňovských. Kalinčiakovo majstrovstvo sa prejavilo v charakterizácii postáv. Využíva porekadlá, príslovia a hovorovú reč. Kalinčiak zobrazuje zanikajúci svet zemanov s úsmevom, ale napriek tomu je jeho pohľad na zemianstvo kritický.
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka