Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Jan Kopal

Autor: www.books.sk
Vydavatelstvo FORMAT, P. O. Box 8, 902 01 Pezinok, Slovakia

Narodil sa 25. oktobra 1925 v Malych Krstenanoch, okres Partizanske. Zakladnu skolu vychodil v rodisku, mestiansku skolu vo Velkych Uherciach. Maturoval na Ucitelskej akademii v Banovciach nad Bebravou roku 1946. Po skonceni studii v odbore slovencina dejepis na Slovenskej univerzite a na Vysokej skole pedagogickej v Bratislave roku 1954 posobil ako stredoskolsky profesor na Pedagogickej skole v Nitre. V rokoch 19591971 prednasal teoriu a dejiny slovenskej literatury, viedol oddelenie literatury na Katedre slovenskeho jazyka a literatury Pedagogickej fakulty v Nitre, v rokoch 19631966 bol tu prodekanom a roku 1967 lektorom slovenskeho jazyka na Vysokej skole pedagogickej v Szegede. Po zakaze pracovat v pedagogickom procese od roku 1972 posobil v Kabinete, t. c. v Ustave literarnej a umeleckej komunikacie Filozofickej fakulty UKF. Patril k iniciatorom, organizatorom tohto vedeckovyskumneho pracoviska a je spolutvorcom koncepcie nitrianskej skoly vyrazovej analyzy a interpretacie umeleckeho textu. Obhajil akademicky titul PhDr. a je kandidatom vied o umeni (CSc.).

Zo sirsieho zaujmu o semiotickokomunikacne otazky tvorby, recepcie a interpretacie literarneho diela vynima sa jeho osobitny vztah k teorii, historii a kritike literatury pre deti a mladez. Teoreticku koncepciu o vekovom aspekte v literarnej tvorbe a interpretacnu metodu na textoch detskej literatury sirsie rozvinul v kniznych monografiach Literatura a detsky aspekt (1970), Literatura pre deti v procese (1984), Z teorie literatury pre mladez (1985), Detsky svet v umeleckom obraze (1991), Poezia pre deti v interpretacii a recepcii (1995) a Slovenska literatura pre deti a mladez v rokoch 1945 az 1990 (1997). Analytickosynteticky charakter ma jeho rozsiahly subor studii z teorie a poetologie literarnej tvorby pre deti s nazvom Proza a poezia pre mladez (1997). Otazky vyskumu z teorie textu a literarnej komunikacie spracoval v publikacii Literarna komunikacia, teoria a interpretacia textu, literarne vzdelanie (1980). V 5. zvazku akademickych Dejin slovenskej literatury (1982) je autorom kapitoly o slovenskej literature pre mladez 19181945. Je spoluautorom mnohych kolektivnych prac: Pojmoslovie literarnej komunikacie (1976), Slovnik slovenskych spisovatelov pre deti a mladez (1970, 1978), Terminologija literaturnomuzejnoj komunikacii (1981), interpretacnej terminologie Original/preklad (1983), Literarne muzeum a skola (1983), Literarny text/literarne vzdelanie (1981), skript a ucebnic pre pedagogicke a filozoficke fakulty Literatura pre mladez (1960), Metodika vyucovania slovenskeho jazyka v 2. 5. rocniku ZDS (1968),

 

Vyber z literatury pre mladez (1968), Kapitoly o literature pre mladez (1982), Literatura pre deti a didaktika literarnej vychovy na prvom stupni zakladnych skol (1983), Dejiny slovenskej literatury (1987) a Literatura pre deti a mladez (1987). Je editorom styroch zvazkov suboru studii Zanrove hodnoty literatury pre deti a mladez (1994, 1995, 1996, 1997).

Pocas zakazaneho publikacneho obdobia sa jeho vedeckopublikacna aktivita anonymizovala v mnohych materialovych pracach a vyskumnych spravach pracoviska. Ako vedecky pracovnik tu zredigoal serie vyskumnych materialov a znameho pracoviskoveho periodika O interpretacii umeleckeho textu (v rokoch 19681997 sedemnast zvazkov).

Publikoval stovky studii, odbornych clankov a recenzii v domacich a zahranicnych literarnych a literarnovednych casopisoch a vedeckych zbornikoch.

august 1998

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka