Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Ján Palárik
Občianskym povolaním katolícky kňaz, bol človekom, ktorý nemal rád konflikty. Všetko chcel riešiť cestou zmierenia, avšak možno práve preto (paradoxne) sa do mnohých konfliktov dostal. Dokonca spolu s J. Záborským ho jeho súčasníci označili za národného hriešnika.
Ján Palárik bol politikom (strana Nová škola), novinárom (Slovenské noviny, Cyril a Metod), a najmä spisovateľom-dramatikom. Ako novinár prebojúval napríklad demokratické zmeny v rámci cirkvi. Chcel, aby boli cirkevný hodnostári volený. Ďalej sa zasadzoval, aby na uhorských seminároch boli zriadené katedry slovenskej reči a literatúry. Ďalšou jeho revolučnou požiadavkou bolo, aby vzniklo slovenské arcibiskupstvo buď v Nitre, alebo v Trnave. Za tieto požiadavky bol Palárik prenasledovaný a dostal sa dokonca do cirkevného väzenia.
Palárik sa dostal do širokého povedomia ľudí vďaka dramatickej tvorbe. Písal predovšetkým veselohry, ktoré podnietili rozvoj ochotníckeho divadelníctva u nás. Jeho najlepšie veselohry sú: Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch, Inkognito, Drotár.
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka