Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Ján Solovič

#miesto_oblast_28#

Ján Solovič

 • - 1974: Občianska trilógia, tematika 70. rokov, jej problémy.
  1 hra Meridian
  2 hra Strieborný jaguár
  3 hra
  Zlatý dážď
 • Meridian (názov medzinárodného vlaku) -Železničiarska rodina, otec Tomáš Bebedík, mama Eva, syn vysokoškolák Ilja a maturant Miki.

  Ilja - mestský frajer, dlhé vlasy vyzývavý.
  Ilja príde domov s problémami, práve pred promóciov, neide na ňu, lebo sa musí ženiť - čaká dieťa s druháčkou. Otec (statočný, zásadový) má kontakty, preto od neho chce Ilja dohodiť dobre platenú robota v Blave, aby mohol pokračovať v štúdiu. Býva s nimi dr.Hajnoš, otcov spolubojovník v odboji, jeho brat je riaditeľom v podniku kam chce ísť Ilja. Hajnoš chce aby mu Tomáš (otec) podpísal, že bol v odboji (lepší dôchodok). Miki urobil skúšky na medicínu, neprijali ho pre nedostatok miesta, Ilja si myslí, že otec Mikimu pomôže a chce aby aj jemu otec pomohol. Miki je proti protekcii. KONIEC Miki ide na vojnu, Ilja sám v Blave, otec smrť na infarkt.

  Strieborný jaguár - po otcovej smrti, Ilja promovaný inžinier, býva v Blave s ženou, dcérou a svokrom Alojzom. Alojz je čašník, zarába 4 krát viac ako Ilja, kúpi si jaguár. Majú ísť do Prahy po vyznamenanie pre otca. Pride teta z Ameriky, Alojz ju zoberie do Prahy. Mama privedia syna ukrajinského partizána, inžiniera Poďačneho. On má 3 deti a garzonku. Ilja slúbi, že mu za úplatok zoženie byt. Príjde Miki (spravodlivý) s priateľom, dozvie sa o úplatku. Všetci odídu.

  Zlatý dážď- hl. postava Miki (tridsietnik), stane sa predsedom MNV, nie je ženatý. Stráca svoje morálne ideáli, zisťuje, že život je zložitejší. Pokazí sa mu vodovod, legálnou cestov by bol pól roka bez vody, dá úplatok zo svojho. Príde sa na to pri kontrole, zosadia ho z funkcie, súd za úplatkárstvo. Otvorený koniec.

 • - hry o historických osobnostiach : Zvon bez veže - o Matejovi Bellovi , konflikt slávny otec a ukrivdený syn, konflikt Bell a daniel Krman.
  Bližšie k hviezdam - nedokončené o Štefanikovi.

  SLOVENSKÁ DRÁMA 40-70 roky

  Peter Zvon (dr. Vladimír Sýkora) - 40 roky významný divadelný kritik.

 • - hra Tanec nad plačom (1940): Na zámku, gróf a markíza vystúpia z obrazu spolu so sluhom Barnabášom. Hovoria vo veršoch, debatujú o dnešnom svete.
  Súčasnosť, generálny riaditeľ, úsečny hovor, dnešný svet.
  Konfrontácia starého a nového sveta - jemná komédia.

  Štefan Králik

  - hra Mozoľovci: tradícia Tajovského divadelných hier, dedina a socialne vzťahy.

 • - hra Posledná prekážka: sklon k psychologickému realizmu.
  Hl. potstava je lekár Lorenz, má operovať svojho soka, nepriateľa, operácia sa nemusí podariť.
  Trojuholník dr. Lorenz - Michal - Helena (jeho asistentka). Lorenz je ženatí.
  Zvíťazí jeho morálka a odoperuje ho.

  - hra Buky podpolianske: socialistický realizmus
  Veľkostatkár - vykorisťovaní roľníci, uvedomia si, že už nechcú ďalej trpieť a odídu do drevárske
  ho závodu.

  - Svätá Barbora: Baníci počas I. sv. vojny sa búria, zabijú predákov. Ich socialne postavenie.

  - hra Margaret zo zámku: 70 roky
  Margaret je talianska herečka vydá sa za Bobbyho (syn miliardára). Konflikt Margaret a svokra. Ich tankeri znečistujú pobrežie, M. to chce zverejniť, lebo s tým nesúhlasí. Svokor sa jej vyhráža, ale ona neustúpi a svokor ju dá zavrždiť.

  Ivan Bukovčan

 • - hra Kým kohút nezaspieva: psychologicky ladené
  Po potlačení SNP nemci zajmú rukojemníkov, jeden z nich má byť zabitý a oni si majú mezdi sebov vybrať - konfikt.

  - hra Slučka pre dvoch alebo domáca šibenica: odcudzenie v manželstve

  Peter Karvaš

  - v 60 rokoch otvorený kritik socializmu.

 • - Veľká parochňa: hádajú sa plešatí a vlasatí. Výčitka, že konfrontácia nie je jasná a jednznačná, dá sa rôzne vysvetliť.

  - Absolutny zákaz: V dome je vyhláška o oknách, zákaz ich zneužívať, dá sa rôzna vyložiť, z toho nakonie vyplynie, zákaz pozerať sa z okna.
  Otvorená kritika socializmu a jeho nezmyselných zákonov.

 • Projekt hostuje Slovaknet.
  Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka