Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Janko Jesenský: Demokrati

Janko Jesenský(1874-1945):básnik, prozaik, literárny publicista. Študoval v Kluži(Rumunsko), v Prešove, ako samostatný právnik pôsobil v Bánovciach nad Bebravou. Počas 1.sv. vojny bojoval na východnom fronte, padol do zajatia(napr. dielo Zo zajatia). Po vojne pracoval ako úradník. Písal básne(zbierky Verše, Verše 2), kratšiu prózu(Malomestské rozprávky – zbierka poviedok). Prekladal, hlavne u nás menej známych autorov – Hamsuna, Garborga, Banga. Demokrati sú jeho vrcholné dielo.

Demokrati sú rozsiahlou encyklopédiou svojej doby, jej mravov a nemravov. Hovorí sa o nej že je to vrcholné dielo kritického realizmu obdobia medzi svetovými vojnami o prvej republike.

Dielo sa skladá z dvoch častí, prvý diel vyšiel roku 1934 a má 24 kapitol, druhý diel má 25 kapitol a vyšiel roku 1938. Román má voľnú kompozíciu, sú to vlastne jednotlivé novely spojené iba hlavnou myšlienkou a hlavnými nositeľmi deja. Prvý diel sa odohráva v Starom meste, druhý v Bratislave. Román Demokrati je napísaný vo výsmešnej a úsmevnej humoristickej tónine, jeho satirické ostrie sa však neustále vyhrocuje. A tak je satira druhého dielu oveľa ostrejšia jako v prvom dieli, týka sa podstatných javov života a je autorom vyslovená nielen s úsmevom, ale aj s hnevom. Názov je ironický, doslova by sa malo dielo volať ”Pseudodemokrati” alebo ”Nedemokrati”.

Román nemá pevnú dejovú líniu, ale hlavné črty(rovnosť, Hana+Landík) zostávajú. Rovnosť je však v prvej ČSR iba na papieri(prvý článok ústavy), ale v praktickom živote sa ľudia delia na bohatých a chudobných. Nedostatok rovnosti dokumentuje na vzťahu advokáta(Landík) a kuchárky(Hana). Opisuje teda spoločenské pomery v prvej ČSR, boje o politickú moc(”kúpa” národnej strany agrárnou), pokrytectvo, spoločenské rozpory, súperenie kandidátov tej istej strany, intrigy medzi politickými stranami.

Postavy

Dr.Ján Landík: úradník, chodobný – ale vzdelaný muž, založí s mäsiarom Tolkošom spolok Rovnosť. Začne sa o slúžku Hanu zaujímať, len aby “demonštroval rovnosť” – v skutočnosti aj on cíti rozdiel. Po čase sa do nej zaľúbi. Ale vtedy sa poháda s Tolkošom a Landík musí bojovať nielen so svojími nadriadenými, ale aj s Tolkošom. Je presvedčený demokrat, nenávidí nerovnosť medzi ľuďmi. Nakoniec si Hanu vezme – napriek všetkému čo mu stálo v ceste.

Hana Myšíková-Dubcová: kuchárka u pána Rozvalida, páčila sa Tolkošovi ale kvôli jej postaveniu sa o ňu vážnejšie nezaujímal. Vydá sa za Landíka, na konci sa zistí že je vlastne vlastná dcéra bohatého statkára od ktorého pred rokmi odišla žena aj s ich dcérou – Hankou. Potom žila v ústave.

Farnatý : vedúci predstaviteľ ”sedliackej” – agrárnej strany. Miluje moc(”v záujme moci je dovolené všetko”). ”Kúpi” vlasteneckú stranu – išlo o dohodu vtedajšej agrárnej a národnej strany: vlastenecká môže naďalej zúrivo napádať agrárnu, lenže vopred bude dohodnuté na čo smie zaútočiť. Takto sa agrárnici zbavili opzície. Toto sa skutočne stalo.

Pán Petrovič: reprezentuje vysoké úradníctvo v Bratislave. Vyzdvihuje demokraciu, ale súhlasí s tým, aby sa dostal do popredia nedemokratickými prostriedkami. Mrzí ho jeho rodina – voľné mravy dcéry a voľnomyšlienkárstvo manželky Ľudmily. Je karierista.

Želka Petrovičová: Predstavuje ”zlatú mládež” tridsiatych rokov dvadsiateho storočia. Vydá sa za po všetkých stránkach vyžitého Dubca, a tým sa stane macochou Hanke a svokrou Landíkovi.

Dej

Komisár vidieckeho okresného úradu Dr. Ján Landík zakladá v miestnom hostinci spolu s mäsiarom Tolkošom spolok Rovnosť. Tolkošovi sa veľmi páči kuchárka Hana, ale on si veľmi zakladá na svojom spoločenskom postavení a tak si ju odmieta zobrať. A tak sa Landík, aby ukázal príklad, začne sám uchádzať o Hanu, neskôr aj kvôli skutočnej láske. To vyvolá rozpad spolku a Tolkošovu nenávisť. Landíkovmu šéfovi sa nepáči že jeho podriadený chodí s obyčajnou slúžkou(na čo mu Landík do očí povie čo si myslí ”No, a čo vaša milosťpani? Robotníkova dcéra.”) a nepáči sa to ani Landíkovej rodine. Tolkoš posiela na Landíka alarmujúce anonymné listy, a tak Landíka pošlú k príbuzným aby tam prišiel k iným myšlienkam. Tu sa stretáva s koketnou Želkou Petrovičovou a so statkárom Dubcom. Kvôli vzťahu s Hanou ho preložia, ale na významnejšie miesto – na krajinský úrad do Bratislavy. Hanu kvôli jej vzťahu bankár Rozvalid vyhodí.Ich osudy sa dočasne rozchádzajú. Po roku a pol sa Landík kvôli voľbám vracia späť do Starého mesta a znovu sa stretáva s Hanou. V závere sa vštko mení: Landík sa rozchádza so Želkou a jej otcom(ten zasa skrotol vo svojich politických ambíciách), nachádza svoju Hanku, Želka sa vydá za Dubca.

Citáty

“Pre koho tí ľudia(=spisovatelia) píšu? Malo by sa písať aspom pre dva milióny čitateľov, a oni píšu pre päťsto, i to ťažko”

“‘Krajinský poslanec’ bol jeho(=Petrovičov) najobľúbenejší titul. Ani titul ‘prezident’ ho tak netešil, hoci ho takto oslovovali v banke Uránii i v cemetnárni Merkur. Lenže čo z toho? Čoho je veľa, to nie je vzácne. Prezidentov je plno. Ale ‘pán poslanec’…to už áno.”

“Želka je ako zrkadielce. Každý môže pozriet do neho a vidí sa v ňom. Odráža každý úsmev, každú grimasu. Je ako ozvena. Každému sa ohlási kto zavolá.”

“…odpusťte mi, bratia, za úprimnosť: v nás(=Slovákoch) je ešte jedna ponižujúca vlastnosť, ktorá škrtí dobrú sejbu, a to je naša bezcharakterná podlízavosť. Živí ju miazga osobného prospechu. My sme súci lizať parkety aby sme sa dostali k milostivím pánom, aby láskave vyhoveli nášmu žobraniu. My sme na stupni sluhov, ktorí sa tešia z prepitného. Psi, ktorí krútia chvostom keď vidia u pána klobásku….”

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka