Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Janko Jesenský: Slnečný kúpeľ
ďalšie diela: Verše, Zo zajatia, Na zlobu dňa I, II. Písal poviedky ( Malomestské rozprávky, Pani Ráfiková), a romány (Demokrati)


Literárny žáner: poviedka
Hlavná postava: notár Škorec, zverolekár Papsta, lekár Edut
Autor referátu: Zdeněk Buchlák

Informácie o autorovi:
Janko Jesenský bol významný predstaviteľ medzivojnovej literatúry. Pochádzal z Martina, z richtárskej, národne uvedomelej rodiny. Ako advokát pôsobil v Bánovciach.
Jeho tvorba je tematicky rôznorodá. Písal poéziu i prózu. Z poézie sú najznámejšie Verše, Zo zajatia, Na zlobu dňa I, II. Písal poviedky ( Malomestské rozprávky, Pani Ráfiková), a romány (Demokrati).

Obsah knihy:
Mestský notár Škorec mal problémy prejsť cez mestský jarok. Mal strach, že uprostred dostane závrat a odpadne. S týmito problémami sa zveril lekárovi Edutovi. Lekár mu navrhol, aby začali spolu so zverolekárom Papstom, ktorý má problémy s nervozitou chodiť na slnečné kúpele do jazierka za mestom. Podľa doktorovho rozprávania cvičili, kúpali sa, krútili nohami a rukami. Neďaleko od jazierka na vŕšku kosil Jakub ďatelinu. Pálili ho nohy a tak si ich šiel trochu omočiť. Schádzal z vŕšku a zrazu sa zastavil. Zbadal troch polonahých mužov, ako cvičia rôzne divné cviky. Myslel si, že sú to blázni, o ktorých čítal v novinách. Ponáhľal sa smerom do dediny, povedať to richtárovi. Cestou stretol zopár ľudí a tí hneď, čo sa to dozvedeli, utekali k jazierku. Jakub medzitým prišil do dediny a všetko richtárovi vyrozprával. Keď sa na vŕšku vynoril koč a richtár, traja muži vyliezli z vody. Richtár hneď spoznal notára, zverolekára a doktora. Jakub sa šiel ospravedlniť a richtár trom pánom ponúkol odvoz jeho kočom.
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka