Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Jazyk ako znakový systém

Podávanie len priamej informácie (príklad včely - sklon osi tela a rýchlosť obrátok v tanci).

Znak - taká vec, ktorá má pri dorozumievaní schopnosť zastupovať inú vec, stáť namiesto nej ( znak je čosi, čo stojí za niečo iné ).

V každodennom živote sa stretávame so znakmi, ktoré však nemusia mať podobu textu, ale môžu to byť obrázky, nákresy.

Takéto označenia sa nazývajú piktogrami(kreslené záznamy).

Je to odvodené z latinského slova pingere - pictum (kresliť,malovať) a z gréckeho slova gráfo - gramma(píšem).

Signály - veľmi podobná funkcia ako symboly. Vzťah k zastupovaným veciam nie je tak jednoducho vysvetliteľný, ale majú zreteľnú podobu sprostredkovať nejakú informáciu.

Každý znak a signál musí mať formu aj obsah.

Osobitným druhom znaku je jazykový znak. Jazykový znak je ideálny objekt, ktorý môže nahrádzať pojem, zastupuje pojem

Aj jazykový znak musí mať obsah a formu.

Jazykové znaky sú ideálne, myslené objekty. Aby sa mohli vnímať pri dorozumievaní, musia byť spojené s nejakým materiálnym nositeľom. Týmto nositeľom je zvuk, presnejšie rad

artikulovaných hlások.

Hovoriť znamená artikulovanými zvukmi prenášať jazykové znaky.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka