Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


JINDŘICH KORUTANSKÝ

*1265, (?),V4.4.1335, (?); český a polský král

Jindřich se stal po smrti svého otce, Menharta II. Gorického, v roce 1296 spolu se svými dvěma bratry vévodou korutanským. Jeho první manželkou byla Anna, dcera Václava II. Sňatek se konal 13.2.1306. Václav III. ho jmenoval po dobu připravovaného tažení do Polska zemským hejtmanem v českých zemích. Po vymření Přemyslovců v srpnu 1306 byl nejvážnějším kandidátem na uprázdněný trůn. Svou liknavostí však poskytl prostor římskému králi Albrechtovi I. Habsburskému, aby udělil Čechy v léno synu Rudolfovi, který byl v říjnu 1306 zvolen českým králem. Jindřich a Anna uprchli z Čech. Po brzké smrti Rudolfově byl Jindřich 15.8.1307 zvolen českým a polským králem. Po smrti římského krále Albrechta následujícího roku měl Jindřich všechny předpoklady ke klidné vládě v Čechách.
Nedokázal je ovšem využít. Velmi si uškodil svými přílišnými sliby těm, kteří mu pomohli ke koruně. Jindřich navíc přišel do Čech bez dostatečné vojenské moci. Tak se dostal do nadměrné závislosti na panstvu, zvláště na Jindřichovi z Lipé, který spravoval královské důchody. Roku 1309 přišly do Čech posily z Korutanska, které se chovaly bezohledně. Nepříliš schopný Korutanec se stával méně a méně oblíbeným. Dokladem rozháraných poměrů se stal v únoru 1309 útok pražského a německého patriciátu proti šlechtě s cílem podílet se na moci v zemi. V této atmosféře vznikla v létě 1309 myšlenka nabídnout české království Lucemburkům. Jindřich VII. Lucemburský, jenž byl od roku 1308 římským králem, neuznával Jindřicha Korutanského jako českého krále. Východiskem lucemburské kandidatury bylo nástupnictví na český trůn pro Elišku Přemyslovnu. Korutanec o těchto záměrech věděl, nedokázal je však překazit ani zabránit Elišce v odchodu z Čech. V roce 1310 postupoval Jan Lucemburský s malým oddílem do Čech. Jindřich Korutanský 10.12.1310 musel i s manželkou Annou opustit Pražský hrad a Čechy vůbec. Do země se již nikdy nevrátil. Až do konce života užíval titul král český, a to i přes časnou smrt Anny Přemyslovny v roce 1313 a bezdětné manželství.
S druhou manželkou Adlétou Brunšvickou (V1320) měl dvě dcery: Adlétu a Markétu (Jan Jindřich). V roce 1321 se s ním chtěl usmířit Jan Lucemburský a nabídl mu za manželku svou sestru Marii. Marie však sňatek zmařila pro osobní odpor vůči vyžilému Jindřichovi. Český král Jan se však svého plánu nevzdal. O tři roky později nabídl Korutanci pro změnu svou neteř Beatrix a čtyřicet tisíc hřiven stříbra, svého syna Jana pak Korutancově dceři Markétě. Beatrix se však nedostavila k obřadu. Potřetí se Jindřich Korutanský oženil až roku 1328, když mu rakouský vévoda Albrecht nabídl Beatrix Savojskou (byla rovněž neteří Jana Lucemburského). V roce 1327 byl poslán na korutanský dvůr pětiletý Jan Jindřich, který se měl stát manželem Jindřichovy o tři roky starší dcery Markéty. Sňatek byl slaven v Innsbrucku v září 1330.
 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka