Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Jiří Wolker: Těžká hodina


Literárny žáner: zbierka básní
Autor referátu: whisky_in_the_jar

1. Balada o nenarozeném dítěti

Báseň „Balada o nenarozeném dítěti“ je tragický opis lásky dvoch mladých ľudí. Autor tu opisuje milencov ako bohatých ľudí, ktorí majú obrovské množstvo pokladov – ruky, prsia, oči a ústa. Mali sa tak radi, až sa rozhodli splodiť spolu dieťa. Šli za mesto, do obilia, kde sa to stalo. Po čase, keď dievča zistilo že je tehotná šla za chlapcom a obaja sa začali veľmi báť.
„Státisíce lidí se milovalo,
žádne díte se nenarodilo z nich,
- ni naše se nesmí narodit.
To není hřích,
to je jen bída !“ – takto vyjadril autor chlapcov postoj. Obaja šli spoločne k lekárovi. Po interrupcii majú obaja výčitky svedomia. Dievča sa cíti ako živá rakva svojho dieťaťa a chlapec všetku vinu pripisuje sebe. Balada sa končí básnickou otáz-kou, či sa to ešte nie-kedy stane a myslím že odpoveď je jasná.

Idea – Tragický koniec lásky dvoch ľudí. Nie však z pohľadu tých dvoch, ale z pohľadu nenarodeného dieťaťa.

Téma – Žiadne knihy ani definície človeka na skutočný život nepripravia, musí sa to nau-čiť na vlastných chybách. Môžu mu len pomôcť nájsť cestu.

2. Tvář za sklem

V tejto básni opisuje život mestskej smotánky, ktorá sa schádza v kaviarni Bellevue. Do kaviarne chodia každý deň bohatý páni so svojimi manželkami, plnými peňaženkami a dokazujú si aký sú veľký, ale pritom sú to živé mŕtvoly, lebo nepoznajú skutočné hodnoty života ako sú láska, priateľstvo, porozumenie, súcit, odpúšťanie.

Idea – Aký prázdny môže byť niekedy život bohatých ľudí, mysliacich si „Že svět je ve-se-lý, protože sami jsou veselí.“

Téma – V živote človeka existujú aj iné, oveľa väčšie hodnoty ako sú peniaze a spoločenské postavenie.

3. Čepobití

Báseň Čepobití opisuje dve najväčšie prelievania krvi vojny. To prvé je na bojisku, kde tečie skutočná krv a vyhasínajú skutočné životy. To druhé je v srdciach vojakov, nútených rozlúčiť sa s rodinou s dievčatami... Tu netečie žiadna krv, nevyhasína žiaden život, ale rana sa hojí veľmi dlho.
„Na kasárenském dvoře
dva trubači stojí,
všechny muže volají k boji
a já také mužem jsem.
Od tvých prstú a očí musím odejíti
na rozkaz velkého čepobití.“

Idea – Vojna zmrzačuje nielen telo, ale aj dušu.

Téma – Ťažký boj mladého muža so svojím srdcom, ktorému sa žiaden iný boj nevyrovná.

4. Oči

„Nejširší moře lidské oči jsou,
celý svět na sobě unesou,
Celý svět v tisíci lodích po jejich hladině pluje:
hvězdy, květiny, ptáci, města, fabriky, lidé,
všechno, co bylo, všechno, co tu je,
všechno, co přijde.“
Túto báseň venoval autor maliarovi O. Lasákovi. Opisuje ľudské oči ako najširšie more. Oči človeka prezradia veľa. Očami môžeme vidieť všetko – dobré, ale aj zlé.

Idea – Očami nevidíme len to dobré, ale aj zlé. Záleží len od nás akými očami sa na danú vec dívame. Nie všetko čo sa v našich očiach zdá byť zlé je naozaj zlé a naopak.

Téma - Oči neslúžia len k pozeraniu, ale oči dokážu veľa napovedať aj o samotnom člo-veku.

5. Mirogoj

Mirogoj je záhrebský cintorín, kde sú pochované obete vojny. Je ich tam hrozne veľa a človek sa tam cíti ako keby bol jeden z nich.
„A každý mrtvý se přitiskl ke mně jako hlas úpěnlivý
A každý mrtvý se ptal:
Pověz mi, živý,
Proč sem umíral ?“

Idea – Nezáleží či si sa bránil alebo bojoval, ak si padol si stále len jedna z miliónov obetí vojny.

Téma – Vojna ja sama o sebe nezmyselná a nič nerieši.
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka