Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


JOHAN WOLFGANG GOETHE

UTRPENIE MLADÉHO WERTHERA

IDEA:protest proti vtedajšiemu spoločenskému zriadeniu a poukázanie na nemožnosťdosiahnuť individuálne šťastie v  spoločnosti, ktorá sa riadi konvenciami a vymedzuje spoločenské hranice medzi ľuďmi.

TÉMA: príbeh nešťastnej a nenaplnenej lásky Werthera k Lotte.

FORMA: román v listoch, s autobigrafickými prvkami

KOMPOZÍCIA:delí sa na dve knihy, text je rozčlenený na jednotlivé listy dátumované od 4.5.1771 do 20.12.1771

ČAS: 18.storočie

MIESTO DEJA: Wahlheim, nemecký vidiek

CHARAKTERISTIKA HL.POSTÁV:

Werther -  v mnohých ohľadoch autobiografická postava; mladý, vzdelaný muž zo stredného stavu,  sám na sebe si najviac neoceňuje rozum, ale cit - len tam je človek sám sebou, jedinečným tvorom;

citlivá duša, nadchýnajúca sa prírodou a ľuďmi; prišiel na vidiek zabudnúť na stratenú lásku, ale stretne osudovú lásku;  cíti nespravodlivosť, že Lotta nemôže patriť jemu, hoci vie, že by pri ňom bola šťastnejšia; láska je pre neho i záväzok k mravnej čistote a úcte; má rád deti a ľudí vôbec, teší sa keď ho prijímajú prostí ľudia;  neznáša spupnosť, prázdnosť šlachtických salónov, ktoré neuznávajú rovnosť medzi ľuďmi, ale ani kalkulovanie meštiakov, ktorí si lásku naplánujú presne na deň a hodinu

Lotta -  krásna, mladá dievčina, žijúca po smrti matky s otcom a ôsmimi súrodencami, o ktorých sa s láskou stará; vyrovnaná, priateľská, súcitná k starým a chorým;  v prejavoch uvážlivá, ale plná citu, čo sa prejaví pri tanci alebo pri čítaní knihy;  schopná vášne ak by ju nemusela potláčať kvôli konvenciám a pomerom, v ktorých žije; má v úcte Alberta, má ho i rada, vie čo môže od neho očakávať, je poslušnou ženou; Werther ju priťahuje rovnakými zvukmi duše, na malú chvíľku vo svojom správaní voči Wertherovi poľaví, svoju slabosť však oľutuje - má pocit, že sa previnila voči Albertovi; smrťou Werthera trpela natoľko, že sa obávali o jej život

           

Dejová línia je slabá, je prerušovaná mnohými epizódami z vidieka.

DEJ: Werther opustí domov a dobrého priateľa, prichádza na vidiek aby pookrial a zabudol na stratu priateľky. Chodí po prírode a vníma jej prirodzenú krásu. Jednoduchí ľudia ho prijímajú najprv rezervovane, ale keď zisťujú jeho úprimný záujem, radi sa s ním rozprávajú.

Neskôr sa zoznámi s Lotte a hoci vie, že je už zasnúbená, zaľúbi sa do nej. Prežíva naplno každý okamih, neustále ho to ťahá za ňou. Odmieta myslieť na to, že Lotta má ženícha, verí láske. Albert, budúci ženích, prichádza a zostane v kraji. Werther sa s ním stretáva, považuje ho za najlepšieho človeka na svete, začina si ho vážiť a čoraz viac žiarliť. Má pocit, že stráca rozum. Musí odísť, aby to uniesol. Stane sa tajomníkom u vyslanca. Pri svojej práci sa každý deň stretáva s ľuďmi, čo ho odpútava od vlastného vnútra. Avšak vyslanec ho  nesmierne dráždi. Je puntičkársky, rozvláčny, pre mladého človeka je utrpenie s ním spolupracovať.

Tu spoznáva grófa von C..., ktorý Werthera rád prijíma a u neho má často príležitosť spoznať šlachtu.

Raz sa u grófa schádzala spoločnosť, Werther sa zahovoril so svojou známou a šlachta už začala byť nespokojná, že ho tam vidí. Odcháza teda.

Werther požiada o prepustenie zo služby a po čase opäť pôjde tam, kam ho srdce ťahá - čo najbližšie k Lotte. Ona svojím bezprostredným správaním dráždi jeho nervy. Albert žiada Lottu, aby usmernila Wertherovo správanie k nej a aby obmedzil časté návštevy.Lotta Werthera pozve až za štyri dni na Vianoce a on si uvedomí, že je koniec. Albert odíde z domu a Werther prichádza. Vie, že je s ňou naposledy. Obaja sa rozcítia nad vrúcnosťou slov knihy, z ktorej Werther nahlas číta. On ju vezme do náručia  a bozkáva ju. Lotta sa po chvíli odtiahne vysvetľujúc, že to nie je správne. Nešťastný Werther postupuje podľa svojho plánu. Požičia si pištole od Alberta, s vysvetlením, že ide

na cestu. Spácha samovraždu. Lotta aj Albert sú z toho veľmi zronení.

UMELECKÉ PROSTRIEDKY:

personifikácie: ...pliaga, ktorá stravuje jeho sily....                                                                                                                        ...dať sa strhnúť nadšením.......

...tvoja duša odzrkadľuje večného boha......

metafory:

...ľudský život je len sen......

...chová v srdci......

...vytvára si vlastný svet zo svojho vnútra....

epitetá:...podivuhodná veselosť....

...sladké jarné ráno....

...zhubná náruživosť....

prirovnania:

...kraj, sťa stvorený pre duše jako je moja.....

...svet a nebo vôkol mňa utkvejú mi v duši ako podoba milenky...

...studnička ku ktorej som pripútaný ako Meluzína so svojimi sestrami....

citáty:

„ Ach, to, čo viem, môže vedieť každý - ale srdce je len moje! “

Pravdaže, som len pocestným, len pútnikom tu na zemi! Vari ste vy niečo viac?

„ Ó, čo je člověk, že si smie na seba ťažkať!

 

Môj názor na dielo: Bolo to celkom zaujímavé, hlavne to, že Werther v listoch popisoval svoje najvnútornejšie pocity, avšak celkové čítanie bolo aj moje “utrpenie”.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka