Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Untitled

Johann Wolfgang Goethe : Utrpenie mladého Werthera

 

Tento román je písaný formou listov, ktoré Werther písal svojmu priateľovi Wilhelmovi. Mladý Werther sa odsťahoval na vidiek, do kraja s prekrásnou prírodou. Keď som vedel, že vôkol mňa všetko klíči a pučí, keď som videl vrchy od úpätia až po vrcholy zarastené vysokými, hustými stromami, pokojná rieka plynula šelestiacim tŕstím, odzrkadľujúc obláčky, ktoré večerný vánok hojdal na oblohe, roje miliónov komárov samopašne tancovali v posledných červených lúčoch slnca, mach, ktorý si vymenuje potravu na mojom tvrdom skalisku. Tu chcel rozvíjať svoje umenie, , maľovať obrazy. Ale zapáčilo sa mu aj básnictvo. ...čo som Ti nedávno napísal o maliarstve, platí nepochybne aj o básnictve, ide len o to, aby sme spoznali, čo je vynikajúce, a aby sme sa to odvážili vysloviť, a tu na, pravdaže, málo slovami meľa povie. Cítil sa veľmi šťastný a srdce sa mu zapĺňalo radosťou pri pohľade na toľké nádheru. Zoznámil sa tu s mnohými ľuďmi. Ale hneval sa na niektorých z vyšších kruhov, ktorí si o sebe mysleli, že sú čosi viac.Dobre viem, že všetci nie sme si a ani nemôžeme si byť roveň, ale domnievam sa, že ten, čo pokladá za potrebné odťahovať sa tzv. zberby, aby si zachoval vážnosť, rovnako si zaslúži hanu ako zbabelec, ktorý sa skrýva pred nepriateľom, lebo sa bojí, že podľahne. Najmä deti si ho zvlášť obľúbili. Na dedinskom plese spoznal Lotte, peknú dievčinu. Jej pôvaby ho tak očarili, že sa do nej hneď zaľúbil. Ale Lotte už bola zasnúbená s Albertom, ktorého jej na smrteľnej posteli určila matka. Lotte mala osem súrodencov, ktorým sa snažila nahradiť matku. Deti ju mali veľmi radi. Po plese Werther často navštevoval Lotte, stali sa dobrými priateľmi. Dobre si začal rozumieť i s Albertom. Aj keď bol jeho sokom v láske, veľmi dobre sa s ním znášal. Albert je nesporne najlepší človek na svete. No najradšej býval s Lotte osamote. Viedli spolu dlhé diskusie a Werther nadobudol istotu, že ho Lotte ľúbi. No Lotte, i keď Werthera naozaj ľúbila, zostala verná Albertovi. Werther to nemohol vydržať, preto sa rozhodol odísť a prácou si zamestnať myseľ. Po čase sa znovu vrátil. Lotte už bola vydatá. Werther sa stal ich rodinným priateľom. Lenže bol u nich skoro stále, aj Lotte stále ľúbil, preto Albert povedal Lotte, že nech k nim nechodí tak často. Keď to Lotte naznačila Wertherovi, bolo to pre neho ako blesk z jasného neba. Rozhodol sa, že ukončí svoj život. Napísal Lotte list na rozlúčku, v ktorom jej želal všetko dobré a vysvetlil, preto sa rozhodol ukončiť svoj život. Ach, Lotte, aké šťastie, že mi osud dožičil umrieť pre teba, pre teba sa obetovať! Chlapsky radostne by som umrel, keby som Ti mohol vrátiť pokoj a potešenie. Ale, ach, ten niekoľkými šľachetným bolo dané, aby mohli preliať krv za svojich drahých a vlastnou smrťou roznietiť priateľom nový, stonásobný život. Potom sa zastrelil. Lotte za Wertherom veľmi žialila. Bez neho pociťovala v sebe prázdnotu. Už dávno mala predtuchu čohosi hrozného, čo teraz už nemohla vrátiť späť.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka