Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


John Vicklef 

Zdroj: http://vkovac.miesto.sk/referaty.htm

1329 - 31.12.1384

Anglický teológ , filozof a náboženský reformátor. Vyučoval v Oxforde . Zdôrazňoval rozdiel medzi viditeľnou organizáciou církve  a cirkvou jako duchovným spoločenstvom predurčeným ku spáse. Inštituciálna  cirkev má mať svoju autoritu odvodenú od církve dchovnej. Hlavou církve je Kristus  a jej správcom svätská moc. Duchovný , ktorý nežije v milosti  , môže byť zbavený kňažskej autority svätským panovníkom. Požadoval apoštolskú chudobu církve  aby jej majetok k prevzal štát. V spore o univerzálie ( obecné pojmy alebo výrazy. Vo filozofii sa viedol spor medzi nominalistami a realistami o to , či  univerzálie e            xistujú.reálne , objektívne alebo to sú iba mená používané na označenie vecí ) bol stúpencom  realizmu. Myšlienky  v mysli božej sú súčastne prítomné vo svete  a utvárajú pravú podobu vecí  a človeka. Preto je pre ľudské jednanie Boží zákon záväzný. Zavrhol niektoré svätosti , celibát , kult svätých a odpustky. Viklefovo učenie ( bolo cirkvou odsúdené ) malo značý vplyv na české husitstvo  a hnutie lolardov. Diela: De potestate papae ( O moci pápeža) , De eucharistia ( O eucharistii ) , Summa de ente ( Suma o jsoucnu ) , Dialogus ( Dialóg - Hádanie Pravdy a Klamstva )

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka