Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Jozef Miloslav HurbanBol oddaným Štúrovým stúpencom. Ako evanjelický kňaz pôsobil v Hlbokom, kde aj zomrel. Po smrti Ľudovíta Štúra sa stal vodcom slovenských národných síl. Svoje ideologické predstavy orientoval v duchu posledného Štúrového spisu - Slovanstvo a svet budúcnosti. Znamená to, že bol presvedčený o tom, že náš národ nemôže získať slovodu sám a že je odkázaný na pomoc druhých, tých silnejších. V Štúrovej a Hurbanovej predstave to bolo cárske Rusko.
J. M. Hurban bol zakladateľom časopisu Slovenské pohľady na vedu, literatúru a umenie. Je autorom životopisu Ľ. Štúra, napísal niekoľko literárno-vedeckých statí, ako napríklad Slovensko a jeho život literárny. Jeho prózu takisto rozdeľujeme na historickú a zo súčasnosti. Jeho najvýznamnejším dielom zo "súčasnosti" je próza Od Silvestra do Troch kráľov. Dej tejto prózy sa odohráva v Bruchoslaviciach. Ústrednou postavou je tu bohatý a skúpi starý mládenec Šúplata. Má už 50 rokov a chce sa konečne oženiť. Samozrejme nie s hocikým, ale s dákou bohatou nevestou. Nakoniec na svoju chamtivosť, túžbu po majetku a príliš veľké nároky doplatí. Zoberie si totiž za ženu svoju starú škaredú slúžku, ženu v každom ohľade protivnú, ktorú ani Šúplata nemal vôbec rád, avšak údajne vyhrala v lotérii obrovskú sumu peňazí. A to bol pre Šúplatu dostatočný dôvod, aby si Ilonu vzal. S tými peniazmi sa mu hneď zdala akási krajšia. Aké však bolo jeho prekvapenie, keď zistil, žiaľ až po svadbe, že Ilona Svoj žreb predala a z výhry sa tešil niekto iný, a to mladý básnik, sympatický a národne uvedomelý muž, ktorý si za ženu zobral jednu z najväčších krásavíc mesta, o ktorú sa predtým neúspešne uchádzal Šúplata. Nedostatkom tejto satirickej prózy je, že v nej Hurban delí postavy podľa národného kľúča - na dobré a zlé. Kladné postavy sú národne uvedomelé a záporné reprezentujú odrodilci respektíve národne blažní jedinci.
Jeho historické prózy čerpajú látku v období Veľkej Moravy. Prvé historické povesti napísal po česky - Svatoplukovci, Svadba krále velkomoravského. Jeho najvýznamnejšou historickou prózou je povesť Olejkár, ktorou chcel uspokojiť volanie čitateľov po próze, ktorá by ich dokázala zabaviť. Olejkár sa odohráva v období Matúša Čáka Trenčianskeho, ktorého vykreslil ako národne uvedomelého Slováka, čo je v rozpore s historickou pravdou. Ide o typicky romantickú prózu, pretože v nej nachádzame motívy lásky, vášne, pomsty, nenávisti a p. a dej je plný napätia a tajomný. Hurbanovým najrozsiahlejším dielom je román Gottšalk.
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka