Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Karel Čapek

#miesto_oblast_28#

Karel Čapek                          

         Bílá nemoc

hlavné postavy: Doktor Gallen: ošetrovateľ ranených počas 1. svetovej vojny, v ktorej videl utrpenie a pochopil, že prináša zisky výrobcom zbraní a smrť nevinným ľuďom barón, generál - postihnutí chorobou - stelesňujú úsilie o moc a nadvládu   Krajina, kde sa dej odohráva, pripomína Nemecko, Taliansko a Španielsko. Ľudstvo stojí pred možnosťou katastrofy a záhuby celého sveta. Príčinou je neznáma nákaza podobná malomocenstvu - Bílá nemoc: ·       „Žádný mor, malomocenství. Při moru bys´, člověče, zčernal, ale při malomocenství jsi bílý    jako křída.“ Dr. Galén žiada o prácu na klinike u dvorného radcu prof. Sigiliusa, kde chce vyskúšať účinok svojich liečebných metód na malomocných. Časom dosahuje na základe týchto metód veľký obdiv a uznanie. Po návšteve  maršála na klinike Galán dáva vyhlásenie novinárom, v ktorom sa púšťa do boja proti vojne a skaze. Má v rukách veľkú „zbraň“ - prostriedok na vyliečenie Bielej nemoci. Je však ochotný poskytnúť ho iba krajinám, ktoré sa zrieknu útočných vojen a uzavrú mier: ·       „Všem vladařům a králům na světe... Napište jim, že bych je prosil... Já byl totiž na vojně,    pánové, jako doktor a já bych chtěl, aby už nebyly války. Prosím, napište jim to. Za svoje myšlienky je vyhodený z kliniky: ·       „My nesloužíme žádné humanitě, nýbrž věde - a svému národu.“ Vypukne vojna a začína sa zbrojiť. Ľudia sú poblúznení vidinou víťazstiev, s nadšením volajú na slávu maršála. ·       „Teprve krev padlých dělá z kusu země vlast. Jenom válka udělá z lidí národ a z mužů hrdiny.“ Keď sa maršál dozvedá, že sám má Bielu nemoc, pocíti strach zo smrti a rozhodne sa pre mier: ·       „Bůh chce, abych dělal mír... To by bylo ohromné víťezství, že?“ V závere hry sa Galénovi podarilo presvedčiť človeka, ktorý je strojcom a vodcom vojnových posadnutostí, ale sám nakoniec umiera ušliapaný tými, za ktorých životy celú dobu bojoval.


Tieto súbory vám prináša kolektív bývalej 4.C
(1996/98) na Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici.
Textové dokumenty pochádzajú z bližšie neurčeného zdroja na Gymnáziu
v Považskej Bystrici.

http://kvas.cdtip.sk/maturita.htm

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka