Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


www.studentske.miesto.sk

#miesto_oblast_28#

K. ČAPEK

Válka s mloky

Toto dielo začal v septembri 1935 Čapek vydávať na pokračovanie fejtonistický román Válka s mloky, ktorého kapitoly boli dobrodružného charakteru(odohrávajú sa na Sumatre,Morave), ktorý neskôr zožal celosvetový úspech. Z povrchu by sme mohli povedať, že to bola utopistická, satirická meditácia v žánre sci-fi, novú civilizačnú variantu témy, kde robotov nahradili mloci. No tento román mal však omnoho hlbší charakter, ostrie jeho spoločenskej satiry bolo panoramatické. Tento román sa vysvetľuje rôzne, podľa jedných je to volanie na poplach pred hrôzou fašistického nebezpečenstva, ktorému sa Európa nezadržateľne a pokrytecky poddávala. Podľa druhých je to totálny, horký výsmech entropických spoločenských a hospodárskych mechanizmov vo svete 30-tých rokov, ktoré pre kontinent prináša len dobre zaplatenú skazu. Aj keď román si román vyložíme akokoľvek, treba povedať, že tu Čapek naplno rozohral svoje umenie niekoľko stupňovej paródie, svoj fiktívny príbeh oprel o množstvo hodnoverne pôsobiacich faktov a novinárskych senzácii. Vyžil fejtón k tomu, aby nastolil apokaliptický obraz konca civilizácie a hlavne svetového humanizmu. Aj napriek polstoročnému odstupu stále upútajú motívy, na ktorých demonštruje triunfujúcu menejcennosť, či veľkolepý pokrok mlokov, v rozpore so zastaralým ľudským vekom.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka