Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


KAREL VII. (KAREL ALBERT, KAREL ALBRECHT)

*6.8.1697, Brusel, V20.1.1745, Mnichov; římský císař, český král, syn bavorského kurfiřta Maxmiliána II. Emanuela a Terezie Kunigundy Sobieské

Po smrti staršího bratra Josefa Ferdinanda (dědice španělské říše) se v roce 1699 stal bavorským korunním princem. Během války o španělské dědictví zajat rakouskou armádou, internován a vychován na jezuitském gymnáziu. Po válce procestoval Itálii, podílel se na dobytí Bělehradu a projevil se jako dobrý voják. Z Francie se vrátil jako pravý rokokový kavalír, jeho strýc ho označil za ,,násilnického blázna s velkým sklonem k ženám a vínu". V roce 1722 se oženil s Marií Amálií, dcerou císaře Josefa I. O čtyři roky později (1726) se stal bavorským kurfiřtem. Po smrti Karla VI. vyhlásil své nároky na rakouské země a České království. O pomoc požádal Francii, neboť disponoval zuboženou armádou a neměl dost peněz na vedení války. Zároveň však ohlásil svoji kandidaturu na císařský trůn. Francouzsko-bavorské jednotky obsadily Pasov a Horní Rakousy. V Linci se nechal 2.10.1741 provolat rakouským arcivévodou, v Praze dne 7.12.1741 českým králem. Na Pražském hradě proběhla 19.12.1741 přísaha věrnosti zástupců stavů. Většina z nich se obávala o své statky a raději s bavorským kurfiřtem spolupracovala. I pražský arcibiskup J.M. kníže Manderscheid-Blanckenheim vyšel Karlovi všemožně vstříc. Korunovaci ovšem provést nemohl, protože se české korunovační klenoty nacházely ve Vídni. Dne 28.12.1741 Karel Albrecht navždy opustil Prahu a odjel do říše. Po značném úsilí francouzské diplomacie byl v lednu 1742 zvolen římským císařem. Karel VII. se neopíral o reálnou politickou moc, zůstal zcela závislý na Francii. Rakušané dobyli zpět Rakousy, v roce 1742 obsadili Bavorsko i Čechy. Do Mnichova se mohl vrátit až v roce 1744. Byl pochován v Theatinerkirche v Mnichově. Jeho syn odmítl kandidovat na císařský trůn a uzavřel s Marií Terezií mír.
Z manželství s Marií Amálií Habsburskou se narodilo sedm dětí: Maxmiliána Marie (*/V1723), Antonie Marie (*1724-V1780), manželka saského kurfiřta Fridricha Kristiána, Terezie Benedikta (*1725-V1743), Maxmilián III. (*1727-V1777), Josef Ludvík (*1728-V1733), Marie Anna (*1734-V1776), manželka bádenského markraběte Ludvíka Jiřího, Marie Josefa (*1739-V1767), manželka Josefa II.
 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka