Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Kinematika hmotného bodu

Autor: Wepman

-          na opis kmitavého pohybu potrebujeme zistiť

zmenu kinematických veličín oscilátora, ktorú zistíme

pri skúmaní veličín oscilátora v sťažnej sústave

-          po zavesení závažia na pružinu sa pružina predĺži

vplyvom sily Fp, ktorá je veľká v závislosti na závaží a

má opačný smer ako Fg, preto sa sústava ustáli v

rovnovážnej polohe O.

-          pri vychýlení z O v smere osy y sa závažie dostáva

      do polohy okamžitej výchylky – y, ktorá sa periodicky

     mení a nadobúda kladné a záporné hodnoty. Najväčšiu

     hodnotu okamžitej výchylky nazývame amplytúda

     výchylky – ym

-          okamžitá výchylka má vzťah s rovnomerným pohybom

po kružnici – y=/OM/sinv t, kde OM je polomer ramena a

určuje okamžitú výchylku.

-    OM = ym, preto y = ym sinv t. Uhlová frekvencia v = 2p / T,

f = 1/T, potom v = 2pf

-          dej je harmonický

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka