Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Ladislav Novomeský

- člen skupiny DAV /1924/. Bol predstaviteľom poetizmu.

- novinár, politik

- 1950 - 10 rokov väzenia

Nedeľa - nadviazal na odkaz J. Wolkera. Je to pieseň chlapca čo miluje veci i vecička sveta. Zbierka je sociálne ladená. Zaoberá sa sociálnymi problémami chudobných vrstiev „básnik slovenskej chudoby"

- appolinairské pásmo

Romboid - je venovaná J. Kráľovi. Práve v tejto zbierke sa naplno prejavil poetizmus.

- sociálnosť, baladickosť, predstavivosť, bezstarostnosť.

Otvorené okná

- chcel otvoriť okná do sveta veľkého i malého, do diaľok a domova, priblížiť slov. poéziu hlavne do Európy.

- avantgarda, sociálna lyrika

Svätý za dedinou

- básnik sa cíti ako svätý za dedinou, človek bezmocný proti vojne, napísal v období keď bolo vo vzduchu cítiť "čas pušiek, dýk a náreku".

Autor: Tomáš Bella (tomas@bella.as)
URL: http://kvas.cdtip.sk/maturita.htm
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka