Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


laska v literature LÁSKA V LITERATÚRE


  Odkedy existuje človek, existuje aj láska. Niektorí ľudia ju poznajú od útleho detstva, od svojich rodičov, iným sa jej v takejto podobe nikdy nedostala. Niekorí ju rozdávajú radi a vo veľkom množstve, iní sú v oblasti citov skúpi alebo inak povedané opatrní.Niekomu dáva a iným berie, pre niekoho je to dar a pre iného prekliatie.A okrem týchto dvoch podôb má ešte stovky ďalších.Vždy bola pre človeka niečím nepochopiteľným a neuveriteľne ťažko definovateľným, a napriek tomu všetkému sa stala nevyhnutnosťou a jedinou skutočne akceptovanou drogou.
Bola a je hlavnou hrdinkou rôznych príbehov o ľuďoch a je veľmi málo kníh, v ktorých by sme nenašli aspoň pár viet venovaných úvahe o tomto “ušľachtilom cite”-to je asi jej najznámejšia zjednodušená a pomerne poetická definícia.

Láska je veľmi vďačná téma a doteraz sa potvrdilo, že aj nevyčerpateľná.Položiť si otázku prečo jej spisovatelia, poéti, filozofi a iní umelci venujú  tak veľa zo svojho času a talentu by bolo zbytočné. Je veľkou inšpiráciou a to umelcovi ako zámienka na vznik nového diela stačí.

 Tému “láska” v literatúre môžme sledovať už od dávnych čias.Objavuje sa v legendách a rôznych bájach a rovnako aj v rozprávkach, ktoré sa spočiatku šírili len ústnou formou.Neskôr sa začali zapisovať a dominantnou témou sa stala práve láska, pretože v rozprávkach dobro víťazí nad zlom, pričom zlo predstavujú zvyčajne temné sily, ktoré sú v závere zlikvidované pozitívnou silou lásky.

 Mnohé  diela sa zaoberajú  inými problémami ako problémom nešťastnej, nenaplnenej alebo nedovolenej lásky.Napokon tak to bolo v každom z jednotlivých literárnych období.

Z antickej literatúry sa preslávili Homérove eposy Ilias a Odysea.V prvom epose je vylíčená bájna Trójska vojna a druhý epos  podáva  dlhú  Odyseovu cestu domov na rodnú Itaku.Okrem hlavnej dejovej línie môžeme sledovať vedľajšiu, ktorej hlavnou hrdinkou sa stáva Odyseova manželka Penelopa.Jej láska k manželovi jej pomáha úspešne odmietať dotieravých pytačov.A Odyseova láska k Penelope a jeho synovi mu zase dáva dostatok síl na prekonanie všetkých prekážok, s ktorými sa počas úmornej cesty stretáva.

  Kniha je len knihou, ale jej obsah často predčí ľudské očakávania.Je veľa diel, ktoré stoja za to aby sa im venovala pozornosť a keď  sa spomínajú tie, ktorých hlavnou témou je láska, nemožno obísť drámu Wilima Shakespeara “Rómeo a Júlia”.Príbeh o “zakázanej láske” medzi členmi dvoch znepriateľených rodov je svetoznámy a aj tí, ktorí šušťanie stránok kníh priam neznášajú, vedia že je  to“klasika”.Znamená to asi toľko, že je to “niečo staré ale dobré”.Áno-staré a dobré, ale to zďaleka nie je dostačujúca definícia tohoto úžasného príbehu, v ktorom nechýba vášeň, rozčarovanie, sklamanie, dôvera, smútok, zmätok v duši a srdci dvoch zamilovaných ľudí. Je to  príbeh o odhodlaní a túžbe po láske ktorá vie veľmi veľa  poskytnúť a ešte viac vie toho vziať, v tomto prípade dva mladé životy.

Táto dráma spadá do obdobia humanizmu a renesancie, ktoré sa vyznačovalo návratom k antickým ideálom a tradíciám.Charakteristiskými črtami  pre toto obdobie, ako aj  pre dielo anglického renesančného spisovateľa, sú antropocentrizmus, racionalita, striedmosťa pozemskosť.

  Nie vždy bola láska dvoch ľudí hlavnou témou na tvorbu kníh a určite nie na tvorbu osvieteneckých kníh.V období osvietenectva vznikali hlavne encyklopédie a literatúra si zachovala tradičné a klasické formálne postupy.

 S knihami romantizmu vzniká aj nový typ hrdinu-“romantický hrdina”, ktorý si vytvára vlastný vysnívaný svet, ostro kontrastujúci s tým reálnym.Takýmto hrdinom bol aj priateľ troch kráľovských mušketierov, mladý D`Artagnan.Aj keď román “Traja Mušketieri” od Alexandra Dumasa, je predovšetkým príbehom o priateľstve, vernosti a oddanosti, láska tu hrá opäť dôležitú úlohu, motivuje hlavného hrdinu k činom, na ktoré sa podujme len preto, aby vyhovel želaniu milovanej osoby.Okrem ideálnej a krásnej lásky, pre ktorú je človek ochotný urobiť všetko, je tu prítomná aj falošná a predstieraná láska. Zosobňuje ju Milady, ktorá je na konci románu popravená.

 Realizmus, ktorý je založený na odraze skutočnosti odráža aj lásku v jej skutočnej a častej podobe.Už nepripomína čistý prameň, ale obsahuje kvapky chamtivosti a neľudskosti.Takúto podobu lásky podáva vo svojom románe aj Honoré de Balzac.Otec Goriot je názov diela a aj meno hlavného hrdinu, pre ktorého jeho dve dcéry znamenali všetko, a preto sa stali pre neho dôležitejšie ako jeho vlastný život a ľudská dôstojnosť.Goriotova láska k dcéram by sa dala prirovnať  k posadnutosti.Spravil by pre ne všetko čo bolo v jeho silách a aj to čo v jeho silách nebolo.Napriek tomu všetkému, jeho dcéry neboli ochotné jeho city opätovať a ich vlastný otec sa pre ne stal len zdrojom financií a nakoniec, keď im ich už nemohol poskytnúť, stal sa príťažou.Príbeh končí smrťou človeka ktorý sa ničím neprevinil, možno len tým že mal až priveľmi rád...Koniec ako aj pochmúrny dej románu vyznieva pesimisticky a v neprospech ľudí, ktorí sú ovládaní chamtivosťou a túžbou po vlastnom prospechu.Na rozdiel od “Troch mušketierov” v závere zostáva takéto chovanie nepotrestané, dokonca bez väčších výčitiek svedomia dvoch “hriešnic”.

 O tom, že láska si na svete nájde svoje miesto, napriek stále vzrastajúcej agresii a ľudskej nevraživosti sa snaží presvedčiť Romain Rolland v novele “Peter a Lucia”.Autor podáva lásku v kontraste s vojnou.Obraz života v zázemí počas vojny je vykreslený realisticky a nie je ničím prikrášľovaný.Na pozadí neutíchajúceho hluku vojny je vykreslený príbeh dvoch mladýh ľudí, ktorých osudy spojila práve vojna.Napriek tomu, že príbeh sa končí tragickou smrťou Petra a Lucie, končí sa vlastne dobre, vzhľadom na situáciu v akej sa obaja nachádzali.Bez seba žiť nechceli a pravdepodobne by ani nevedeli, a tak spoločná smrť bola pre nich vykúpením.

 Ernest Hemingway približuje čitateľovi iný druh lásky-lásku človeka k prírode.V novele “Starec a more” podáva prostredníctvom starého rybára Santiaga obraz mora.More je pre neho zdrojom obživy, prechováva k nemu úctu, klania sa jeho sile a nekonečnosti.

V modernom románe sa téma lásky neobjavuje často a nie je dominantná.Napriek tomu, väčšina svetových aj slovenských autorov sa nechala išpirovať práve ňou.Každý ju ale podáva z inej strany.Niekedy je vykreslovaná ako čistý úprimný cit odsúdený spoločnosťou na zánik, inokedy je predstavená v kontraste s ľudskými neušlachtilými vlastnosťami alebo v kontraste s vojnou.Vždy ale predstavuje pozitívum, zdroj nevyčerpateľnej energie a ľudskej sily.

 

Zdroj: http://blavacka.home.sk/
 
 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka