Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Lev Nikolajevič Tolstoj 

Zdroj: http://vkovac.miesto.sk/referaty.htm

.8.1828 – 20.11.1910

Ruský spisovateľ ,publicista a zároveň zakladateľ filozofie a myšlienkového hnutia  , tzv.tolstovstva , kresťansko = utopickej náboženskej koncepcie hlásajúcej zásadu lásky k blížnemu  a pasívne rezistencie a nepretržité mravné sebazdokonalovanie človeka. Princípy a ciele hnutia zachytil v cykle publicistických traktátov Zpoveď. Literárnu tvorbu zahájil autobiografickou trilógiou Dectvo , Chlapčenstvo , Jinošství , skúsenosti z krymskej vojny a obrany  Sevastopolu zachytil v cykle Sevastopolské poviedky. Prikláňal sa k osviecenským moralitám , presvedčenie o tragickom rozpore sveta modernej civilizácie a poetickej ľudovej kultúry na pozadí prírodných síl vyjadril v románovej epopeji Vojna a mier , v ktorom odmieta kult hrdinských postáv a preklamuje teóriu živelného pôsobenia osudových faktorov v dejinách. Morálne psychologické dilema novodobého človeka stvárnil v románe Anna Karenina. Psychologickými štúdiami sú analýzy  žiarlivosti a manželstva( Kreutzerova sonáta ) , zbytočného života ( Smrť Ivana Iljiča ) a sexuálneho pudu  ( Otec Sergej , český výbor Diabol  a  iné poviedky ). Politický rozmer zaznamenáva veľký spoločenský román Vzkriesenie , v ktorom šľachtic symbolicky priznáva svoju vinu pred ruským ľudom , ztelesneným  postavou prostitútky ,ktorá sa vo vyhnanstve zblíži s ruskými revolucionármi. Ranné kaukazské zážitky sa premietli do noviel Kozáci a najmä Hadži - Murat, skicu slobodomyselnýho a dôstojného ľudského chovania. Písal tiež naturalistickú drámu  Vláda tmy a Živá mŕtvola , pranierujúca vidiecky patriarchizmus a odosobnené momenty v ľudskom živote. K dôslednému výkladu tolstovstva patrí tiež odmietanie akejkoľvek vyššej kultúry a meštianskych konvencií 19.storočia ( Nemôžem mlčať ).

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka