Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Untitled Document

Lev Nikolajevič Tolstoj (1828 - 1910)

 Prostredia, ktorými prešiel zanechali stopy v jeho diele. Bol  to napr. pobyt na Kaukaze, obrany Sevastopoľa, jeho teória  "neprotiviť sa zlu násilím". Ako 82 ročný zanecháva rodinu no na  tejto ceste do ústrania zomiera.

Román Anna Kareninová tragicky završuje konflikt hlavnej hrdinky  s aristokrat. petrohradskou spoločnosťou, založenou na moci,  pretvárke a egoizme.. Táto jej neodpúšťa smelosť , s akou unikla  z prázdnoty svojho manželstva. Dobrovoľná smrť je pre ňu únikom  z neriešiteľného konfliktu s vlastnou spoločenskou triedou. Nie je  spokojná so životom, nájde si milenca, je odsúdená spoločnosťou,  hodí sa pod vlak. "Všetky šťastné rodiny sú si podobné, každá  nešťastná je nešťastná po svojom."

SEVASTOPOĽSKÉ POVIEDKY - prenikol do mentality prostého ruského vojaka. Tolstého účasť na obrane Sevastopoľa dala poviedkam hodnotu umeleckého dokumentu.

Dielo VZKRIESENIE vznikalo v období, keď Tolstoj písal o hladujúcom ľude, protestoval proti krivdám na súdoch, vyslovil presvedčenie, že privilegovaná vrstva "má ísť medzi ľud, vedomá si svojej viny voči nemu". Pocity viny sa nesie i životom hlavnej postavy tohto diela šľachtica Nechľudova, ktorý sa rozhodne sprevádzať do vyhnanstva Kaťušu Maslovovú, lebo sa cíti vinný a zodpovedný za jej život. Súčasne sa chce vedome rozísť s koristníckou morálkou petrohradskej spoločnosti.

4 dielny román: VOJNA A MIER  je širokým (>250 postáv) obrazom dejinnej epochy napoleonských ťažení proti národom Európy. Na historickom pozadí vykreslil autor živé typy predstaviteľov všetkých spoločenských vrstiev v Rusku a vyzdvihol hrdinstvo ruského ľudu pri obrane vlasti.

 Dejové línie románu sú pospájané osudmi rodiny Bolkonských a Rostovovcov a filozoficky koncipovanou postavou Pierra Bezuchova, ktorá nesie výrazné autobiografické črty. Starý šľachtic Bolkonskij predstavuje slávu starého Ruska a vojenskú česť. Jeho syn Andrej spája v sebe hlbokú citovosť a mužnú statočnosť. Spolu s Bezuchovom a najkrajšou ženskou postavou v románe Natašou Rostovovou tvoria najpevnejšiu dejovú i myšlienkovú väzbu v diele. Realisticky pôsobivé sú obrazy historických udalostí, napr. borodinská bitka s postavou legendárneho Kutuzova, boj o Moskvu i obrazy ľudových hrdinov, ako napr. múdreho mužíka Karatajeva. Napoleona vykreslil autor ako človeka, ktorý nepochopil svoje dejinné poslanie a st

Autor: Tomáš Bella (tomas@bella.as)
URL: http://kvas.cdtip.sk/maturita.htm
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka