Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


#miesto_oblast_28#

Literatúra na Veľkej Morave, význam Cyrila a Metoda

 

Začiatky slovenskej literatúry súvisia s príchodom kresťanstva, ktoré šírili franskí, grécki a talianski kňazi. Literatúra na Veľkej Morave je najstaršia na našom území. 863 - príchod Konštatníta a Metoda. Poslal po nich knieža Rastislav, pretože sa začal rozširovať politický vplyv Východofranskej ríše na naše územie. Po príchode na VM šírili kresťanstvo v staroslovienčine, preto ich franskí kňazi obvinili z bohorúhačstva.

 

Staroslovienčina sa rozdeľuje na 2 skupiny:

-          prekladovú - preklady nábož. kníh do staroslovienčiny

-          pôvodnú

 

Začiatkom 10. storočia zostavili nové písmo cyriliku.

 

KaM preložili Nový zákon - Misal (omše) a Žalár (žalmy)

M - preložil Starý zákon

K - napísal Proglas (predslov) - prekladu sv. Evanjelia - najstaršia slovanská báseň. Oslavuje v ňom slovan. preklad písma a vyzdvihuje domáci jazyk ako základ vzdelanosti.

K - preložil rituál, breviár a Súdny zákonník pre svetských ľudí.

Preklady sa zachovali len v neskorších odpisoch (10. - 11. stor.) najmä v Kyjevských listoch a Sinajskom euchológiu. K významným pamiatkam, ktoré nám približujú životy vierozvestov, patria Moravsko-panónske legendy. Tvorí ich Život Konštantínov (autor asi Kliment) a Život Metodov (autor asi Gorazd).

 

Život Konštantínov - opisuje Konštantínovo detstvo, štúdium, nadanie, predmoravskú činnosť a obhajobu staroslovienskej liturgie pred pápežom Autor zobrazuje aj spoločenskú, politickú a kultúrnu situáciu vo Veľkomoravskej ríši. Legenda je napísana prózou s prvkami veršovej výstavby a vyznačuje sa rétorickým obrazným štýlom.

 

Život Metodov - je kratší, historicky vecnejší, menej legendový, štylisticky jednoduchší. Autor sa v ňom zaoberá Metodovu činnosťou na Veľkej Morave, schválením slovienskej liturgie a politickými pomermi v spoločnosti.

písmo - hlaholika - malé písmená gréckej abecedy - Konštantín

staroslovienčina - vznikla z bulharsko-macedónskeho nárečia

Ich tradícia ožila v čase romantizmu, ale aj klasicizmu.


Špeciálne poďakovanie pre:

subory pochadzaju od Pala Grosa
(http://members.xoom.com/palino/ - gpalino@usa.net),
OA Hrobakova Blava, resp. súkr. OA Liberta BA.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka