Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Literatúra renesancie, klasicizmu a humanizmu #miesto_oblast_28#

Literatúra renesancie, klasicizmu a humanizmu

 

Renesancia a humanizmus

-          do centra pôsobnoti sa dostáva človek

-          vznik Taliansko, 14. a 15. storočie

-          nová spoločenská vrstva - mešťania

renesancia - obnova, znovuzrodenie

humanizmus - ľudský

-          zámorské objavy - Amerika

-          Johan Guttenberg (1445) - vynájdenie kníhotlače

 

HLAVNÝ  PREDSTAVITELIA:

 

T A L I A N S K O

 

Dante Alighieri - Božská komédia - má tri časti - Peklo, Očistec, Raj) a sto spevov. V prvej časti putuje Danteho duša s básnikom Vergíliom po pekle, v ktorom trpia hriešnici. Očistec v podobe ostrova tvorí prechod k radosti neba. V raji sprevádza danteho jeho milá Beatrice.Dante predstavuje ľudstvo, Vergílius rozum a Beatrice náboženstvo. autor sa predstavuje ako hrdý vlastenec a sudca vtedajších pomerov.

 

Giovanni Boccaccio - Dekameron - obsahuje sto noviel s poučením. Príbehy sú väčšinou veselé, s jemným humorom, vyžaruje z nich radosť zo života. autor odhaľuje falošnú cnosť, pokrytectvo a do popredia stavia priateľstvo a lásku. Výsmech ľudskej hlúposti, popredie - žena. Poviedky rozpráva 10 mladých ľudí, ktorí odchádzajú do Florencie kvôli moru. Zakladateľ európskej novely (románu).

 

Francesco Petrarca - Spevník - obsahuje 366 básní, najmä sonetov. Autor rozdelil zbierku na dve časti (na Laurin život, Po Laurinej smrti). Vyjadril v nich lásku k milovanej Laure, melanchóliu, smútok a únavu zo života.

 

Navýznamnejší umelci:

Leonardo do Vinci

Michelangelo Buonarotti

 

Š P A N I E L S K O

 

Miguel de Cervantes Saavedra - Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha - hrdinom je starnúci rytier, ktorý pod vplyvom rytierskych románov vydá sa hľadať vysnenú Dulcineu a naprávať krivdy. Na ceste sa stretáva s mnohými prekážkami (boj s veternými mlynmi, s čriedou oviec, s mechmi vína a pod.) Sprevádza ho sluha Sancho Panza, ktorý predstavuje zdravý sedliacky rozum. Román nie je len úspešnou paródiou na rytierske romány, ale aj kritikou stredovekého feudálneho života. Zobrazuje vtedajší konflikt medzi snom a skutočnosťou, ideálom a všednosťou.

 

A N G L I C K O

 

William Shakespeare -

komédie - Skrotenie zlej ženy, Veľa kriku pre nič, Veselé panie z Windsoru

tragédie - Rómeo a Júlia, Hamlet, Othello, Kráľ Lear, Macbeth

historické - Henrich VIII., Richard II., Richard III.

 

Klasicizmus

 

- vzorový, pekný, presný

- vznik - Francúzsko - 17. - 18. storočie, za vlády Ľudovíta XIV.

VYŠŠIE žánre:

- tragédia

- óda

NIŽŠIE žánre:

- komédia

- bájka

- vychádza z racionalizumu - zakladateľom bol René Descartes - "Myslím, teda som!"

- hl. ideálom v umení sa stáva spojenie dobra, krásy a pravdy

Moliére - Lakomec, Zdravý nemocný, Meštiak šľachticom, Tartufe.

Corneile - Cid, Luhár, Nicodeme

- divadelná hra v klasicizme dodržiavala 3 jednoty: miesta, času, deja

Jean de la Fontaine - naviazal na Ezopa - Bájky - výsmech ľudských vlastností.

 

Spoločné znaky:

- do centra sa dostáva človek

- návrat k Antike

- za najdôležitejšie sa pokladá rozum

- skúmanie prírody

!! R+H - národné jazyky !!


Špeciálne poďakovanie pre:

subory pochadzaju od Pala Grosa
(http://members.xoom.com/palino/ - gpalino@usa.net),
OA Hrobakova Blava, resp. súkr. OA Liberta BA.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka