Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Ľudová slovesnosť


Ľudová slovesnosť 

  Ústna slovesnosť sa vytvárala už pred vznikom písanej literatúry. 
O jej začiatkoch máme skromné vedomosti, lebo sa v dávnej minulosti 
nezapisovala.
  Ústna slovesnosť (ďalej len slovesnosť) v ranofeudálnom období 
vznikala v súvislosti s pracovným procesom a s magickými úkonmi 
a obradmi, ktoré mali pomáhať človeku v boji proti prírode. V tom období 
sa zrodili základy kalendárneho a rodinného obradového folklóru 
(piesne,tance a svadobné piesne, pohrebné vykladania) a iného folklóru 
(hádanky, porekadlá, pranostiky, báje a čarovné rozprávky). No z tejto 
slovesnosti sa zachovalo veľmi málo (piesne Morena, Morena za kohos' 
umrela ...)
 Ú. slovesnosť ostávala literatúrou poddaného ľudu. Vládnuce vrstvy 
začali uprednostňovať písanú literatúru. Začiatky písanej lit. súvisia 
aj s rozvojom kresťanstva vo Veľkomoravskej ríši.

 V období stredovekej literatúry (800-1500) už odumierali magické 
a obradové prvky, dôraznejšie sa uplatňovala spoločensá , rodinná 
a historická tématika, začalo sa udomácňovať kresťanské myslenie. Nastal 
ideový a umelecký rozmach a formovali sa slovesné žánre.
 Jadro ús. ľud. slovesnosti tvorila kalendárna obradová poézia (napr. 
obradné, ľúbostné piesne, žartovné piesne, zariekania, zaklínania, 
hádanky, porekadlá a príslovia, pranostiky). Významnú rolu zohrávala 
rodinná obrad. poézia (svadobné piesne a pohrebné vykladania)
 Z prozaických žánrov sa rozvíjala najmä ľudová rozprávka: báje 
(o vzniku sveta, o vílach, vodných mužoch ...), zvieracie rozprávky 
a bájky (o prefíkakných líškach a hlúpych vlkoch), miestne povesti 
(o tatárskom vpáde, hradoch, pokladoch...) a čarovné rozprávky (boj 
hrdinu s drakom a inými príšerami).

 Od druhej polovice 15. storočia prešla slovesnosť veľkými zmenami. 
Závažnú úlohu zohrali nové slovesné žánre, viazajúce sa na významné 
historické udalosti (napr. vláda Mateja Korvína).
 V 15 stor. vznikali historické piesne a povesti o "dobrom 
a spravodlivom" kráľovi Matejovi.
 V 16. a 17. stor. sa rodili historické povesti a najmä veršované epiká 
a balady, ktoré stvárňovali trpký osud ľudu a osobné tragédie na pozadí 
proti tureckých bojov (napr. povesť o Vavrovi Brezuľovi, pieseň 
Belehrad, turecké pomezí, balada Rabovali Turci až do Bielej Hory)
 Koncom 16.stor. a najmä v 17. stor. sa formovali regrútske a vojenské 
piesne. Zobrazujú utrápy zverbovaných, vojnové útrapy, žiaľ lapených 
alebo dobrovoľne zverbovaných za milou, domovom. (Utekajte chlapci hore 
dolinami, U richtára sedia...)
 Z prozaických žánrov sa i nadalej rozvíjali zvieracie rozprávky, 
legendové rozprávky (O putovaní Krista s Petrom), miestne povesti 
a čarovné rozprávky.

 V druhej polovici 17. st. a najmä v 18. stor. sa začala prudko 
rozvíjať piesňová lyrika (napr. ľúbostné, vojenské, pastierske 
a žartovné piesne), dotvárali sa základné črty balady a formoval sa 
detský folklór (vyčítanky, rečňovanky a zábavné hry).
 Balady mali rozmanitý obsah, ale hlavnou témou sa stala vražda (Pásol 
Janko dva volky).
 Aj sociálne napätie sa ozýva v slovesnosti, v sociálnej tématike, 
najmä v sociálnych piesňach. Špecifickým druhom tejto tématiky bola 
zbojnícka tématika. (Juro Jánošík)
 Lyrické zbojnícke piesne vyjadrujú protipanský sociálny protest 
a sympatie k zbojníkom. Epické zbojnícke piesne mávajú baladický ráz 
a sústreďujú sa na odchod na zboj a zbojníkovo lapanie a smrť. Zbojnícke 
rozprávky sa usilujú zobraziť čo najširší výsek zo zbojníkovho života, 
najmä hrdinské činy a boj proti pánom.
 Z prozaických žánrov sa pestovali čarovné, realistické, dobrodružné, 
novelistické, humoristické a satirické rozprávky.
 čarovné rozprávky dotvorili svoju podobu so špecifickými črtami, ako 
bola látka o boji hrdinu s drakom (Lomidrevo a Valibuk), sociálne 
zamerané témy (Popoluška, O dvanástich mesiačikoch), splynutie reálneho 
a zázračného sveta, živej a neživej prírody (Zakliata hora, Radúz 
Ľudmila...), pomoc rozprávkových postáv hrdinovi (O veternom kráľovi, 
Zlatá podkova,zlaté pero,zlatý vlas) a víťazstvo pravdy nad zlom (Soľ 
nad zlato).
 Podobne sa dotvorili realistické, dorodružné a novelistické rozprávky 
z každodenného života s hrdinom jednoduchým človekom.
 Humoristická a satirická rozprávka sa naplno rozvinula až v ďaľšom 
období.
 Z ostatných žánrov sa vykrištalizovala ľudová dráma, pranostiky 
(Katarína na ľade, Vianoce na blate), príslovia a porekadlá (Kobyla má 
štyri nohy a predsa sa potkne, Babka k babce, budú kapce).

Navrat do maturitnych otazok

Skonvertovane pomocou TXm2HTML 1.0 (c)ajo 1996

Text nepresiel ziadnymi upravami, vratane jazykovych ! Autor textu : neznamy

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka