Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


LUDVÍK JAGELLONSKÝ

*1.7.1506, Budín, V29.8.1526, bojiště u Moháče v Uhrách; český a uherský král

Jediný syn krále Vladislava Jagellonského a Anny z Foix byl vychováván v Uhrách. Roku 1507 ho čeští a uherští stavové uznali za Vladislavova nástupce, v následujícím roce proběhla uherská korunovace dvouletého Ludvíka ve Stoličném Bělehradě (4.6.1508) a o necelý rok později se konala i jeho korunovace v Praze (11.3.1509). Ještě před svým narozením byl Ludvík zaslíben Marii z rodu Habsburků. Tento sňatek byl potvrzen roku 1515 vídeňskými dynastickými smlouvami mezi Vladislavem Jagellonským a císařem Maxmiliánem I. a vzápětí se ve Vídni konala svatba devítiletého Ludvíka a desetileté Marie. Následujícího roku zemřel Vladislav Jagellonský a za Ludvíka vládla královská rada, vytvořená z předních uherských magnátů. Jak v Uhrách, tak i v českých zemích se v době Ludvíka Jagellonského posílily pozice stavů na úkor panovnické moci, která zde prakticky neexistovala. Ludvík byl zcela pod vlivem uherských magnátů, kteří mu zabraňovali i v návštěvě českých zemí. Jeho postavení se začalo měnit od konce roku 1521, kdy v Budíně začal žít se svou manželkou Marií (do níž byl hluboce zamilován) a kdy se začal sbližovat s Habsburky, především s manželem své sestry Anny Jagellonské arcivévodou Ferdinandem (budoucím císařem a králem Ferdinandem I.). Roku 1522 Ludvík vyhověl dlouholetému naléhání i skrytým výhrůžkám české šlechty a spolu s manželkou zavítal do Českého království, kde panovala vyhrocená nábožensko-politická situace. Marie zde byla korunována českou královnou a Ludvík se dostal do sporu se zemskou vládou, která prosazovala suverenitu stavovské obce. Měl však příliš malé možnosti na to, aby v zemích Koruny české trvale zvýšil svou autoritu. V polovině 20. let 16. století se mladý český a uherský král postavil do čela boje proti osmanským Turkům, kteří postupovali z Balkánu směrem na střední Evropu. Podcenil nepřítele a naopak nadhodnotil své síly i pomoc křesťanských panovníků a v srpnu 1526 se s armádou vydal proti přesile tureckých vojsk sultána Sulejmana I. V bitvě u Moháče (Mohács v Maďarsku) bylo jeho vojsko poraženo a sám Ludvík zahynul na útěku z bitvy, podle podání soudobých dějepisců se utopil v místních bažinách. Jeho tělo bylo nalezeno a pohřbeno ve Stoličném Bělehradě (Székesfehérvár v Maďarsku). Pro české země i Uhry znamenala Ludvíkova smrt konec vlády Jagellonců, po nichž se v osobě Ferdinanda I. ujali obou korun Habsburkové, zastánci silné panovnické moci.
 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka