Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Lyrizovaná próza


Lyrizovaná próza

Lyrizovaná próza sa objavuje ako samostatný prúd v 30. rokoch nášho 
storočia.
Znaky lyrizovanej prózy:
a/ prostredie - autori sa zameriavajú na dedinské prostredie a prírodu, 
vidia tu určité mravné hodnoty a istoty,
b/ hrdinovia - sú dedinskí ľudia. Lyrizovaná próza prináša nový typ 
dedinského človeka. Vo väčšine prípadov je to muž, ktorý bojuje proti 
prírodným živlom, bojuje proti ľudskej zlobe, nenávisti a často 
i o svoju česť. Pritom vyniká svojími vlastnosťami, často má podobu 
vydedenca, darebáka, tuláka,
c/ jazyk - autori pracovali vo veľkej miere s prvkami lyrizovanej poézie 
- metafory, personifikácie,( najmä prírody, ktorá je rovnocenná 
s človekom). Veta plynie v určitom rytme, podobne ako v poézii,
d/ reprodukcia deja - dejová zložka - autori sa zameriavajú na vnútorný 
svet človeka, jeho pocity, city, vášne
e/ literárne útvary - kratšie novely, poviedky, ojedinele romány. Autori 
boli inšpirovaní zahraničnou literatúrou (franc., švéds.). 
K predstaviteľom lyrizovanej prózy patria Ľ. Ondrejov, D. Chrobák, M. 
Figuli a F. Švantner.

ĽUDO ONDREJOV
Martin Mociar Jakubovie - dielo má znaky lyrizovanej prózy, nie je 
jasné, o aký útvar ide. Prejavilo sa tu autorovo vynikajúce rozprávačské 
umenie. Vyslovil svoj odpor voči buržoáznej spoločnosti, založenej na 
triednom útlaku a sociál. nespravodlivosti. Záchranu hľadal v Matke 
Zemi, v romantickom návrate k prírode.
Vrchárska trilógia - Zbojnícka mladosť, Jerguš Lapin, Na zemi sú tvoje 
hviezdy. Nachádza sa tu mozaikový, pritom ucelený obraz Jergušovho 
detstva. Mladého hrdinu autor uvádza do styku so svetom dospelých, so 
svetom triednych protikladov a odcudzených ľudských vzťahov, ktoré 
Jerguša odpudzujú a poburujú. Návrat na salaš sa stáva prejavom odporu 
a tiež hľadaním istoty.
V 2. časti trilógie autor sleduje svojho hrdinu uprostred 1. svetovej 
vojny a krátko po nej. 3. diel súvisí len voľne s predchádzajúcim 
dielom. Umelecky najhodnotnejšou časťou je Zbojnícka mladosť - svet 
detí, dôverný styk s prírodou, spomienky na vlastné detstvo, citlivé 
pochopenie detskej psychológie, ušľachtilý ideál.
Výrazové prostriedky: jednoduchá veta, dynamický spád, dôkladná znalosť 
reálií zobrazovaného prostredia.
Rozprávky z hôr - láska k horám, hrdinovia rozprávok žijú slobodným, 
plným životom v bezprostrednom styku s prostredím prírody.
Ďalšie diela: Africký zápisník, Horami Sumatry, Prírody v divočine.

DOBROSLAV CHROBÁK
Do literatúry vstúpil dielom Kamarát Jašek, ktoré vyznieva ako oslava 
čistej prírody, stavia tu do protikladu život na dedine, uprostred 
prírody proti životu v meste. Je to zbierka noviel, z ktorých výrazne 
vyčnieva Návrat Ondreja Baláža. Rozpráva o človeku, ktorý sa po skončení 
vojny ešte dlho potuloval po svete ako invalid a žobrák, kým mohol prísť 
domov. Tam ho však nikto nespoznáva, jeho manželka sa s ním aj rozpráva, 
dá mu najesť. On povie, že poznal Ondreja, má dokonca jeho veci. 
Manželke sa začne aj niečo mariť, pravdu však neodhalí. Ani by to nebolo 
vhodné, je totiž druhýkrát vydatá, stala sa z nej bigamistka a ani o tom 
nevie.
Drak sa vracia - novela - hľadanie stratenej cti a dôvery ľudí. Martin
Lapiš - Drak, vydedenec, ktorého dedina nikdy neprijala medzi seba 
a všetky pohromy a tragédie spája s jeho osobou. Donútila ho odísť a tým 
ho okradla o domov i o lásku. Eva sa vydá za Šimona Jariabka. Drak sa po 
rokoch vracia, aby získal stratenú česč a dôveru. V Drakovi sú 
sústredené všetky kladné ľudské vlastnosti - statočnosč, otvorenosť, 
priateľstvo. Tieto jeho vlastnosti ešte viac vynikajú vo vzťahu 
s prírodou. Pozná každú poľanu, vrch, dolinu. Má citlivś vzťah 
k prírode, ku všetkému živému. Pred nami ožíva tatranská príroda v celej 
kráse.

MARGITA FIGULI
Hrdinkou jej próz je žena, ktorá prežíva osobnú drámu života. Do 
literatúry vstúpila zbierkou noviel Pokušenie. Nájdeme tu odvážnu 
ľúbostnú romantiku, intímne zmyslové vnímanie skutočnosti, jemnú 
psychoanalýzu. Neboli jej vzdialené ani sociálne námety. Pri ich 
znázorňovaní naznačovala súcit s obeťami nespravodlivého sociálneho 
a politického poriadku - napr. Uzlík tepla.
Tri gaštanové kone - novela, v ktorej je vyobrazená čistá, úprimná 
láska, úprimné city. Autorka využila metódu priameho rozprávania, 
rozprávkové motívy. Magdaléna dáva Petrovi úlohu (Postav dom, zabezpeč 
hospodárstvo, prídi si po mňa na troch gaštanových koňoch), magické 
rozprávkové číslo 3, Peter rozpráva s koňom ako s človekom, používa 
biblické motívy.
Zhodnotenie - ľúbostná sociálna dráma so zjavným sociálnym pozadím.
Hl. postavy - vnútorne čistá a citovo bohatá Magdaléna, ušľachtilý 
"tulák" Peter a násilnícky dedinský boháč Jano Zápotočný - bezohľadný 
sebec a hmotár, ktorý Magdalénu proti jej vôli dostane za ženu.

FRANTIŠEK ŠVANTNER
V jeho tvorbe sa odráža horehronský kraj - najmä v zbierke noviel 
Malka. Dôležitú úlohu v tejto zbierke, ale aj v ostatnej próze hrajú 
prvky tajomnosti, fantázie, snov. Dej je postranný.
Nevesta hôľ - román, vrchol slov. lyrizovanej prózy. Je napísaný 
formou priameho rozprávania, sám rozprávač je opradený tajomstvom, 
nepoznáme ani jeho meno. Tajomstvom je tiež opradená postava ženy - Zuna 
- ktorá stelesňuje živelnosť, krásu a silu horskej prírody. Príroda Zunu 
vychovala, Zuna sa stala jej nevestou
Personifikácia prírody tu dosahuje vrchol, v románe sa prejavila aj 
Švantnerova znalosť slov. folklóru, najmä rozprávok a ich fantastiky.

Navrat do maturitnych otazok

Skonvertovane pomocou TXm2HTML 1.0 (c)ajo 1996

Text nepresiel ziadnymi upravami, vratane jazykovych ! Autor textu : neznamy

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka