Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Maturitná otázka z informatiky č. 10

Obslužné programy

V súčasnosti existuje veľké množstvo obslužných programov. Najznámejšie z nich sú :

DOS SHELL
PC SHELL
NORTON COMMANDER
VOLKOV COMMANDER
M 602
Salamander
FAR

Tie sa delia do dvoch tried: 1. Tie, čo pracujú pod DOSom

2. Tie, čo pracujú pod systémom WINDOWS (3.11,95,98)

Asi najznámejší a najpoužívanejší je NORTON COMMANDER vo verziách 1 až 5. Preto by som ho chcel vo verzii 4 použiť na porovnávanie.

BRIEF– okná bez detailov
FULL– všetky detaily
INFO– informácie o disku
TREE- strom 
QUICK VIEW- informácie o súbore
COMPRESSED FILE- ukáže, čo je v spakovanom súbore
LINE- napojenie sa po sieti na ostatné PC
ON/OFF- zapnutie/vypnutie panelov
NAME- usporiadanie súborov podľa mena
EXTENSION- podľa prípony
TIME- podľa času vytvorenia
SIZE- podľa veľkosti
UNSORTED- neusporiadane
RE-READ- znovu načíta celý disk
FILTER- zabránenie výpisu niektorých typov súborov na obrazovku
DRIVE- zmena disku 

FILE ATTRIBUTES- atribúty daného súboru
SELECT GROUP- označenie skupiny
DESELECT GROUP- odznačenie skupiny
INVERT SELECTION- vymení označenie súborov
RESTORE SELECTION- odznačí  

NCD TREE- norton strom, obsahuje zákl. funkcie na prácu so súbormi
FIND FILE- nájsť súbor
HISTORY- záznam naposledy použitých príkazov
EGA LINES- EGA grafika
SYSTEM CONFIGURATION- informácie o systéme
SWAP PANELS- výmena panelov
PANELS ON/OFF- zapnutie/vypnutie obidvoch panelov
COMPARE DIRECTORIES- označí všetky súbory
TERMINAL EMULATION
MENU FILE EDIT- vlastné menu
EXTENSION FILE EDIT- nastavenie asociovaných súborov
CONFIGURATION- zmena nastavení  NC
EDITOR
CONFIRMATION- nastavenie potvrdzovania niektorých akcií (kopírovanie, mazanie)
COMPRESSION- nastavovanie pakovania
SAVE SETUP

Tak ako každý správca súborov aj NC obsahuje okrem zákl. funkcií, ako kopírovanie súborov, premenovanie, vytváranie nových súborov, mazanie súborov a iné, aj funkcie ako asociovanie súborov s niektorými programami a základná užívateľská ponuka. Tieto funkcie však odpadávajú u Obsluž. programov pre WINDOWS.

Asociácia súborov – táto funkcia umožňuje priradenie programu k niektorým súborom (poväčšine sú to súbory nespúšťateľné), ktoré sa potom cez daný program spúšťajú. V praxi to vyzerá asi tak, že ak kliknete na BMP súbor a máte ho asociovaný s graf. prehliadačom napr. SEA, tak sa SEA otvorí a súbor zobrazí. 

Užívateľská ponuka – v NC je len jednoduchá užívateľská ponuka, ktorá sa vyvoláva klávesou F2. Do nej si užívateľ môže zapisovať rôzne adresáre a podadresáre, z ktorých sa potom dajú priradené programy rýchlo spúšťať. To má význam hlavne v tom, že si užívateľ môže rýchlo otvoriť ten program, ktorý chce a nemusí ho dlho hľadať na disku.

Ako som už spomenul, okrem NC existujú aj iné obslužné programy. Klasickým konkurentom NC je VC. Ten má síce jednoduchšie menu, ale je rýchlejší. Taktiež je zastaralý, pretože nepodporuje dlhé názvy súborov. Ako klon NC preto vznikol WINDOWS COMMANDER. Ten však okrem zmeny „interfejsu“ a podpory dlhých názvov súborov nepriniesol výrazné zmeny, a preto nie je veľmi používaný. Omnoho viac je používaný obyčajný EXPLORER, ktorý je ďaleko prehľadnejší a má rovnaké funkcie ako WINDOWS, preto je relatívne jednoduchý na používanie. Ďalší pokus o kvalitného správcu súborov predstavuje FAR. Tento  menej známy program prebral známy „interfejs„ z NC, podporuje dlhé názvy, pracuje pod systémom WINDOWS a obsahuje veľké množstvo možností na nastavovanie. Pred nedávnom pribudol ďalší obslužný program, SALAMANDER. Je to český program, je kompletne v češtine a je to FREEWARE. Preto je relatívne ľahko dostupný bežnému užívateľovi. Tento program kompletne skĺbil prednosti NC a EXPLORERa. To znamená, že obsahuje klávesové skratky ako alt-F1/F2, F5 ako COPY, F8 ako DELETE, ale tiež môžete kopírovať a mazať pomocou pravého tlačítka na myši. To znamená pomerne veľkú variabilitu.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka