Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Maturitná otázka z informatiky č. 11

GRAFICKÉ EDITORY A PREZENTAČNÁ GRAFIKA

a\ Grafické editory, grafické karty, technické parametre, možnosti, použitie.
b\ PAINBRUSH - význam a použitie, POWERPOINT - prezentácie.

Na začiatku 80.rokoch sa o počítačovej grafike mohlo užívateľom len snívať, pretože išlo o oblasť natoľko finančne náročnú, že si ju mohli dovoliť len bohaté firmy. S postupom času začala grafika do počítačového priemyslu prenikať stále výraznejšie. Dnešné výkonné počítače umožňujú stále väčšie rozlíšenie obrazu a možnosť zobrazenia stále väčšieho počtu farieb. V spojení so špičkovými grafickými programami sa počítač dnes začína stávať nástrojom grafickej tvorby.

 Grafika sa objavuje v počítači vo dvoch základných formátoch :

 - rastrový formát
 - vektorový formát

Rastrový formát.

 Takýto obrázok je určený jednotlivými bodmi (pixel). Každý z týchto bodov má ako vlastnosť svoju farbu. Podľa počtu možných farieb každého bodu sa rastrové formáty delia na :

- monochromatické
- formáty v stupnici šedi
- formáty farebné

Bodový zápis :

 Pérovka. Každý bod obrázku môže nadobúdať iba dve hodnoty, a to čierna a biela (1 alebo 0). Takéto číslo zaberá v súbore 1 bit a odtiaľ pochádza pravé označenie bitmapa. Používa sa pre perokresby a všade tam, kde vystačí rozlíšenie čierna - biela.

 Čiernobiely polotónový obrázok. Tu už môže hodnota čísla reprezentujúceho bod nadobúdať hodnotu 0...255. Máme teda 256 variant. Každý variant reprezentuje jeden odtieň od čiernej po bielu - 256 stupňov šedi (grayscale). Jeden bod tohto obrázku zaberie 1 Byte.

 256 farieb. Aj v tomto prípade je pre každý bod vyhradený 1 Byte. To znamená 256 variant. Tieto varianty však nie sú postupne radené odtiene, ale konkrétne, nenasledujúce farby.

 24 bitová grafika - RGB. 16,7 mil. farieb. Tu je pre každý bod obrázku vyhradená trojica čísel. Každé číslo z trojice tak reprezentuje odtieň 0...255 v červenej (Red), zelenej (Green) a modrej (Blue).poskladaním týchto troch farebných odtieňov vzniká výsledná farba. Pre každý bod existuje teda 2563=16 777 216 variant (farieb).

 32 bitová grafika - CMYK. Princíp je podobný ako v predchádzajúcom prípade, máme však k dispozícií štyri škály. Azúrová (Cyan), purpurová (Magenta), žltá (Yellow) a čierna (black).

 Editácia obrazu v rastrovom grafickom formáte sa prevádza individuálnym nastavovaním farby jednotlivých pixelov. Výhodou tohto formátu je veľmi realistické podanie grafiky. Nevýhodou sú vysoké nároky na pamäť pri uložení a zhoršenie zobrazenia pri zväčšovaní obrázku.

Vektorový formát.

 V tomto formáte sú zobrazené objekty určené iba svojím okrajom pomocou matematickej krivky. Výsledný obraz sa na obrazovke monitora vykreslí postupným prevedením kresliacich príkazov. Každý objekt je charakterizovaný farbou, polohou, veľkosťou, uhlom otočenia atď. Výhodou tohto spôsobu je menšia pamäťová náročnosť a neskreslenie obrázku pri jeho zväčšovaní. Preto je tento formát vhodný pre grafiku vysokej kvality, pretože obrazy vo vektorovom formáte môžeme ľubovolne zväčšovať a zmenšovať bez straty detailov. Chýba mu síce jednoduchosť „ručného maľovania“, ale kresba je čistejšia a presnejšia.

Podporované grafické formáty.

 Bodové formáty :

- BMP - tento bodový formát vďačí za svoj vznik WINDOWS;
 -je univerzálny, ale prakticky sa používa menej;
- PCX - je veľmi obľúbený formát;
- TIF - základný formát pre bitmapovú grafiku;
- IMG

Vektorové formáty :

- WMF - formát, ktorý vzniká v prostredí Windows ako vnútorný komunikačný prostriedok;
 - je pomerne jednoduchý a rýchly;
- CDR
- AI - formát sa veľmi blíži jazyku PostScript;
- PLT - jedná sa o jednoduchý textový komunikačný formát;
- GEM
- EPS - Encapsulated PostScript, formát využíva jednotný komunikačný jazyk pre radu výstupných zariadení;
 - zápis formátu je vektorový, ale môže popisovať aj bodovú grafiku alebo texty;

Rastrové editory.

Jednoduché rastrové editory sa svojho času stali symbolom nastupujúceho grafického užívateľského rozhrania, kedy sa stalo použitie myši nepostrádateľným. Typickým a asi najznámejším grafickým editorom je Paintbrush.

Grafické procesory.

Grafické procesory sú podstatne zložitejšie, poskytujú výrazne širšiu paletu nástrojov. Väčšinou podporujú len rastrovú alebo len vektorovú technológiu.

Grafické karty.

Dnes ak hovoríme o grafickej karte počítača, tak ide o VGA kartu. Predošlé systémy sa na multimediálne využitie nehodia a väčšina programov už inú grafiku ako VGA nepodporuje. VGA karta bola pôvodne vyvinutá firmou IBM pre systém PS/2 a súčasne sa tým definoval nový štandard 640*480 bodov v 16 farbách z 262 144 možných. Prvé karty boli 8-bitové a mali 256 kB, hneď na to

512 kB. Vývoj rýchlo pokračoval a nové karty už boli 16 bitové a pamäť sa rozšírila na 1 MB (SVGA). Dnes sa môžeme stretnúť s 8, 16, 32 a 64 bitovými VGA kartami. VGA karta znamenala kvalitný skok v možnostiach zobrazovať farebné obrazy voči predošlým systémom CGA, EGA. Predošlé systémy boli vlastne digitálne a to znamená pre farbu stav zapnutý a vypnutý. EGA dokázala v rozlíšení 640*350 pracovať so 16 farbami, tzn. 24. Pri VGA karte sa prešlo na systém analógového výstupu a to znamená pre farbu jemné nastavovanie.

 RAM DAC je čip, v ktorom vo vnútri sú vlastne tri D/A prevodníky a odtiaľ už idú signály na monitor. Ak si pozorne pozriete pinové obsadenie VGA konektoru, nájdete tam tri piny pre tri farby. Nutnosť vlastnej RAM podmieňuje relatívne malá pamäť samotného počítača. Grafické karty SVGA s 1 MB pamäťou už vedia zobraziť 256 farieb v móde 1024*768. Ale ani 256 farieb nebolo dostačujúcich. Začali sa ponúkať 16-bitové VGA karty s 2 MB a pamäťou. 16 bitov nám umožňuje urobiť tri 5 bitové A/D prevodníky alebo aj 16 bitové. Karty s takýmto farebným rozlíšením sa obchodne nazývajú aj HI-color. 24-bitové karty už umožňujú zobrazovať 256*256*256 farieb (true color). To je známe číslo 16 miliónov (presne 16 777 216). Ani tu sa vývoj nezastavil, existujú 32 bitové VGA karty aj 62 bitové. Niektoré z týchto kariet majú okrem BIOSu a RAM už aj vlastný procesor a v podstate sú kompletným počítačom.

Powerpoint - je to jeden z najpoužívanejších programov na prípravu prezentácií.

Paintbrush - je to kresliaci program. Nie je určený pre zložité alebo precízne grafiky, na vytváranie jednoduchých obrázkov však stačí.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka