Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Maturitná otázka z informatiky č. 2

Technické vybavenie počítača

TVP – inak povedané hardware sú všetky zariadenia a súčiastky potrebné k tomu, aby počítač pracoval, resp. aby pracoval tak ako to užívateľ potrebuje.

Pri pohľade zvonka na typickú zostavu PC obyčajne vidíme základnú jednotku, monitor, klávesnicu a myš. K tejto zostave je možné prikúpiť prídavné zariadenia (napr. tlačiarne, modemy,           scannery, atď.)

Všeobecne delíme TVP na tri hlavné skupiny:

Vstupné zariadenia:      klávesnica, myš,    scanner, jednotka CD-ROM

Slúžia na vkladanie informácií rôzneho charakteru do počítača, prípadne riadenie jeho činnosti.

Výstupné   zariadenia:    monitor, tlačiareň,     plotter, …

Umožňujú výstup údajov vo forme zrozumiteľnej pre bežného používateľa.

Vstupno-výstupné zariadenia: pevné aj pružné disky (skutočnosť, že sú pružné, neznamená, že sa môžu ohýbať), pamäť RAM, …

Umožňujú ukladanie a     načítavanie dát.

Klávesnica – slúži na vkladanie textových informácií do počítača. V dnešnej dobe máva 101 – 102 kláves, podľa výrobcu.

Monitor (obrazovka) zobrazuje výsledné informácie. Navzájom sa jednotlivé typy líšia veľkosťou (základná = 14“), maximálnym rozlíšením, schopnosťou zobrazovať farby,      obnovovacou frekvenciou a vyžarovaním.

Myš polohovacie zariadenie uľahčujúce prácu s počítačom. Môžu byť dvoj- alebo  trojtlačítkové. Väčšie a výkonnejšie myši nazývame              potkanmi.

Základná jednotka obsahuje transformátor napätia, jednotky HD, FD, CD-ROM, základnú dosku, atď.

Najdôležitejším zo spomenutých zariadení je základná doska (mainboard, motherboard). Na tejto doske sú osadené súčiastky riadiace prácu celého     počítača:

- procesor
- matematický   koprocesor
- sloty RAM
- obvody ROM
- obvody  Cache
- sloty ISA a PCI
- zásuvky pre   porty LPT a COM
- obvod CMOS
- chipset základnej dosky
- ovládacie karty
- zásuvka klávesnice

1. Procesor a matematický koprocesor – najdôležitejšie zariadenia, ktorých úlohou je prevádzanie výpočtov, pričom koprocesor kvôli urýchleniu činnosti pomáha procesoru so zložitejšími matematickými operáciami.

2. Do slotov RAM sa zasúvajú karty s pamäťou typu RAM (Random Access Memory), ktorá umožňuje čítanie aj ukladanie údajov. Je závislá na dodávke elektrického prúdu.

3. Obvody ROM (Read Only Memory) sú obvody pamäte, z ktorej sa dá len čítať. Obsahujú základné rutiny, ktoré sa spúšťajú pri štarte počítača a prikazujú napr. hľadanie informácií o konfigurácii počítača v CMOS a BIOS. Existujú aj programovateľné pamäte ROM – PROM a EPROM.

4. Obvody Cache slúžia ako mimoriadne rýchla pamäť, ktorá vyrovnáva rýchlostný rozdiel medzi procesorom a pamäťou RAM.

5. Do  slotov ISA a PCI sa zasúvajú ovládacie karty (grafické, zvukové, SCSI,     …)

6. Porty LPT a COM slúžia na pripájanie rôznych zariadení (myši, tlačiarne, modemy, …). LPT (paralelné) sú schopné prenášať naraz viac dát, sú teda rýchlejšie než COM. Niektoré zariadenia, napr. modemy však dokážu spracúvať dáta bežiace len v jednej sérii.

7. Ovládacie karty sa zasúvajú do slotov ISA alebo PCI a slúžia na riadenie niektorých zariadení.

Grafické karty –  riadia grafický výstup na obrazovku. Dokážu meniť digitálnu informáciu na analógovú, zrozumiteľnú pre monitor. Navzájom sa líšia predovšetkým výkonom a cenou.

Zvukové karty –  umožňujú kvalitnejšie ozvučenie počítača a jeho „multimedializáciu“. Podobne ako grafické karty prevádzajú digitálne údaje na analógové, zrozumiteľné pre akustické zariadenia. Rozdiely medzi jednotlivými druhmi spočívajú opäť v cene a kvalite výstupu.

Sieťové karty – umožňujú pripojenie počítača do sietí LAN / WAN, kódovanie a prenos dát po koaxiálnom alebo optickom kábli.

Karty SCSI - vďaka vysokej prenosovej rýchlosti (až niekoľko desiatok MB/s slúžia ako rozhrania pre pripojenie zariadení náročných na rýchlosť prenosu dát, napr. pevné disky, jednotky CD-ROM, scannery, ...

Bezpečnostné karty -  znemožňujú používanie počítača neautorizovanými osobami. Úroveň ochrany siaha od vstupného hesla až po kódovanie dát na disku.

Rádio/TV karty -    umožňujú sledovanie TV alebo počúvanie rádia

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka