Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Maturitná otázka z informatiky č. 2

TECHNICKÉ VYBAVENIE POČÍTAČA

(HARDWARE) 

1. Čo je to HARDWARE? - tento pojem pochádza z angličtiny a znamená:

                -železiarsky tovar

                -výzbroj, vybavenie armády

 

Technické vybavenie počítača: - je to súbor všetkých elektronických a elektrotechnických zariadení, z ktorých je samotný počítač zlození + príslušenstvo. Počnúc základnou doskou, cez mechaniky až po rôzne periférne zariadenia.

 

História: -nultá generácia: -prvý počítač bol dokončený v roku 1933, pracoval na princípe spájania el. mag. relé

-funkčnosť - pár desiatok operácii za sekundu

-„inteligencia„ na úrovni dnešnej vreckovej kalkulačky

    (pomohol urýchliť konštrukciu atómovej bomby na konci II. svetovej vojny)

-prvá generácia: -elektromechanické prvky boli nahradené čisto elektronickými, hlavne „rýchlejšími„ elektrónkami

funkčnosť - asi 2000-násobné zrýchlenie, hmotnosť 30 ton, chladenie pomocou dvoch leteckých motorov

-druhá generácia: objav polovodičového tranzistora umožnil podstatné zmenšenie rozmerov -> výroba sálových počítačov (vznik firiem IBM, Hawlett Packard,…)

                                -prvý krát použité vstupné (klávesnica) a výstupné (displej) zariadenia, okrem diernych štítkov sa začali používať aj magnetické pásky a disky, vznikajú prvé programovacie jazyky

-tretia generácia: integrovaný obvod = revolúcia vo výpočtovej technike

-sálové počítače sa „zmenšujú„ na skriňové

-štvrtá generácia: -vznik mikroprocesoru (hurá)

-funkčnosť - rýchlosť rádovo desiatky miliónov operácii za sekundu, vznikajú osobné počítače (PMD 85, Commodore, Apple,...)

-piata generácia: sa od 4.generácie líši len architektúrou a spôsobom programovania

-vznik lokálnych, neskôr globálnych sieti

 

Hardware by sme mohli rozdeliť do dvoch základných skupín:

1.                               vnútorný (interný)

2.                               vonkajší (externý, periférny)

Vonkajší sa ďalej delí  na :        -vstupné zariadenia

-výstupné zariadenia

-vstupno-výstupné zariadenia

 

vnútorný hardware:

procesor: (alebo tiež aj srdce počítača) = riadiaca jednotka

                -poznáme 8, 16, 32… bitové procesory   

                -súbor jednocípových V/V obvodov (asi 4 000000 tranzistorov v jednom IO)

-môžeme ich rozdeliť do niekoľkých typov :

- Pentium: -vhodný pre všetky skupiny užívateľov

- Pentium pro: -prioritne určený pre servery, pre drobného užívateľa je nevhodný – architektúra si nie veľmi rozumie s „rodinou„ DOS, WINDOWS 3.x, WINDOWS 98

- pentium II.: -výborný procesor pre užívateľov pracujúcich so špecializovanými programami

- typ 386, 486: -v dnešnej dobe iba ak „deťom na hranie„ (ani to nie), pokiaľ neprídu na to, čo sme im kúpili

- typ „overdrive„ : -procesor, ktorý je zasunutí do staršej pätice (486 do 386, Pentium do 486,…)

operačná pamäť:

- tiež aj SIMM (30, 72 pinová) alebo DIMM (168 pinová)

- ich funkčnosť závisí aj od cípovej sady , prenosová rýchlosť sa pohybuje okolo 7 až 10 ns

základná doska:

- je to samostatný plošný spoj, ktorý zabezpečuje prepojenie medzi jednotlivými súčiastkami

zbernice (sloty): dva typy ISA, PCI

- sú to vlastne kontakty na pripojenie rôznych prídavných zariadení (graf. karty, sieťové karty, modemy, prípadne radiče pomalších zariadení - scanner,…)    

BIOS, CACHE, CMOS:

- BIOS je súbor systémových programov pre základnú obsluhu obvodov ZD

- V starších ZD je uložený v pamäti ROM, v novších v prepisovatelnej pamäti FLASH EPROM (nie je na hranie!!!)

-  CACHE je „vyrovnávacia„ pamäť. Ukladajú sa sem údaje pred zápisom do pomalšieho zariadenia

- 256, 512 kB

- CMOS sem sa ukladajú informácie o konfigurácii a stave počítača

Harddisk:

- prvým parametrom je velkost, udáva sa v bytoch (k, M, G). Dnešným optimom je priblizne 2 az 4 GB.

- Dalším parametrom je prenosová rýchlost. Tá udáva kolko MB dát sa prenesie medzi HDD a iným zariadením za 1s.

- Prístupová doba

Karty:

- grafické

- zvukové

- sietové

 

vonkajší hardware:

                vstupné zariadenia:

                                klávesnica:

-      je to obdoba písacieho stroja

-      uz len zo zásady nedokáze nic iné len posielat PC kódy stacených klávesov 

-      3 typy: mechanická, membránová alebo bezkontaktová

-      na klávesnici sa nachádzajú : -funkcné klávesy

-kurzorové klávesy

-numerická klávesnica

-alfanum. klávesnica

                myš:

-      grafický ovládac, umoznuje ovládanie kurzora na monitore

výstupné zariadenia:

                monitor:

-     monochromatické alebo farebné

-     obrazovka alebo LCD dispej

-     14, 15,… palcové

-     známe typy: MDA, CGA, EGA, HCG, VGA, SVGA (200-1280 riadkov v snímku, 25-80 snímkov za sekundu)

tlačiareň:

-    ihličkové- tlač faktúr a podobných dokumentov (rýchle ale hlučné)

-    atramentové- farebná tlač, optimálne pre domáce využitie

-    laserové- kvalitná tlač, pomerne drahé

-    LED diódové- kvalitné a pomerne lacné

Vstupno-výstupné:

         Disketové mechaniky

         modem

 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka