Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Počítač sa skladá z: monitor, systémová jednotka (procesor, pamäť, disk drivre, porty, video karta), floppy disk drive, kláves

#miesto_oblast_28#

 

MS-DOS

Starý, sprostý systém ale možno tento tento krátky popis bude niekomu treba.

 

Počítač sa skladá z: monitor, systémová jednotka (procesor, pamäť, disk drivre, porty, video karta), floppy disk drive, klávesnica, myš

Diskové drivre – hard disk, floppy disk

Prídavný hardware - tlačiareň, myš, modem (spája systém s telefónnou linkou, slúži na komunikáciu medzi počítačmi aj na veľké vzdialenosti)

 

1 KB = 1024 Bytov

1 MB = 1 048 576 Bytov

 

sys a: - systémová disketa

 

mem – vypíše rozdelenie pamäte aj s ich veľkosťami; potvrdí, že DOS beží v High Memory Area (HMA)

mem/c – vypíše, čo sa nachádza v jednotlivých častiach pamäte

 

CONFIG.SYS musí obsahovať: dos=high a device príkaz pre HIMEM memory managera; device=c:\dos\himem.sys

 

ver – zobrazí verziu OS

 

cls – vyčistí obrazovku

 

del/erase { file} [/p] – zmaže zadaný file []

 

ren {stary_meno nove_meno} – premenuje file

 

copy {file_1 file_2} – skopíruje file_1 do file_2

 

dir [/p] [/on] [/oe]zobrazí všetky adresare a súbory priamo na zadanom disku [zobrazuje to po jednej strane] [usporiada abecedne] [usporiada podľa veľkosti]

 

date – zobrazí systémový dátum

 

time – zobrazí systémový čas

 

help {command}[/?] – zobrazí help k danému príkazu [to isté]

 

type { file} – vypíše obsah zadaného textového alebo batchového file-u

 

 | more – vypisuje text po stranách

 

copy con {file} – uloženie napísaného textu (text sa píše po odoslaní príkazu a ukončí sa stlačením kláves CTRL+Z)

 

cd {directory} [..] [\] – prístup k zadanému adresáru [o úroveň nižšie] [priamo do rootu daného drivra]

 

print {file} – vytlačí zadaný file

 

rmdir {directory} – vymaže zadaný adresár

 

fc {file_1 file_2} [>file_3] – porovná file_1 a file_2 [porovnanie uloží do file_3]

 

attrib [± attribute]{file} – zobrazí atribúty zadaného file-u [zmení zadaný atribút file-u]

(a=archive, r=read only, h=hidden, s=system file)

napr. attrib +r zoe.txt – zmení file zoe.txt na read only (ak by bolo –r : odstráni read only)

 

find [/c] "text" {file} – nájde text zadaný v úvodzovkách v zadanom file [vypíše iba počet riadkov, v ktorých sa nachádza uvedený text]

 

tree – zobrazí stromovú štruktúru adresárov a ich podadresárov

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka