Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


studentske.sk

Maloobchod a veľkoobchod

maloobchod definujeme ako súhrn všetkých činností, ktoré súvisia s bezprostredným predajom výrobkov alebo služieb konečným spotrebiteľom na ich osobné použitie.

klasifikácia maloobchodných predajní:

1.       podľa rozsahu služieb (samoobslužný maloobchod, maloobchodníci s ohraničenou/úplnou ponukou služieb)

2.       podľa predávaného produktového radu

- špecializované predajne ponúkajú úzky súbor produktov s hlbokým sortimentom v rámci produktového radu

- obchodné domy ponúkajú širokú paletu produktových radov

- supermarkety sú veľké, samoobslužné predajne s nízkymi nákladmi a vysokým objemom tržieb, ktoré ponúkajú široký sortiment tovarov

- predajne v blízkosti sídliska sú väčšinou malé a predávajú ohraničený sortiment tovarov dennej potreby s rýchlym obratom

- superstory, kombinované predajne, hypermarkety sú ešte väčšie ako supermarkety a okrem tovaru poskytujú aj rôzne služby

3.       podľa cenovej úrovne

- diskontné obchodné domy predávajú štandardný tovar za nižšie ceny

- maloobchodné jednotky s nízkymi cenami nakupujú za nižšie než bežné ceny a spotrebiteľom účtujú menej ako ostatný maloobchod (predajne patriace výrobcovi, nezávislí obchodníci so zľavnenými cenami, obchodné kluby)

- katalógové výstavné siene predávajú široký výber rýchloobrátkového značkového tovaru za diskontné ceny

4.       podľa stupňa podriadenia prevádzkových jednotiek

- filiálkové podniky - predajne so spoločným vlastníkom a kontrolou, ktoré predávajú rovnaký sortiment tovaru a nakupujú veľké množstvá za menšie ceny

- dobrovoľné reťazce a maloobchodné družstvá

- franchisingové organizácie reprezentujú zmluvné spojenie medzi poskytovateľmi a nezávislými podnikateľmi, ktorí odkupujú právo vlastniť a prevádzkovať jednu alebo viac jednotiek v rámci franchisingového systému; franchising sa zakladá na unikátnom produkte, resp. na určitom spôsobe prevádzkovania jednotky

- diverzifikované maloobchodné koncerny sú kapitálové spoločnosti spájajúce rôznorodé maloobchodné formy pod spoločným vlastníctvom; centrálne vykonávajú niektoré distribučné a riadiace funkcie

5.       podľa územnej koncentrácie

- obchodné štvrte

- nákupné strediská (regionálne, oblastné a miestne) predstavujú súbor maloobchodných predajní, ktorý sa plánuje, postaví, riadi a vlastní ako jeden celok


maloobchod bez predajných priestorov:

1.       priamy marketing využíva priamu komunikáciu so spotrebiteľmi

- predaj poštou umožňuje vysokú selekciu cieľových trhov

- predaj pomocou katalógov

- telemarketing (telefonický kontakt)

- predaj pomocou televízie (priama reklamná odozva alebo kanály domáceho nákupu)

- elektronický systém nákupu (napr. videotex, ...)

2.       podomový predaj

3.       predaj pomocou automatov predstavuje dosť nákladný odbytový kanál

marketingové rozhodnutia maloobchodníkov:

1.       o cieľových trhoch - treba definovať cieľový trh a rozhodnúť akú pozíciu chcú na ňom zaujať

2.       o sortimente a službách

- sortiment musí zodpovedať predstavám zákazníka

- služby sú dôležitý nástroj v necenovom súťažení

- atmosféra predajne

3.       cenové rozhodnutia

4.       rozhodnutia o promotion

5.       rozhodnutia o lokalizácii

veľkoobchod zahŕňa všetky činnosti súvisiace s predajom výrobkov a služieb zákazníkom, ktorí nakupujú na ďaľší predaj, alebo na podnikateľské účely

typy veľkoobchodníkov:

1.       samostatní veľkoobchodníci - v nezávislom vlastníctve sa nachádzajúce závody, ktorých majetkom je tovar, s ktorým obchodujú

- veľkoobchodníci s úplnou ponukou služieb

- veľkoobchodníci s ohraničenou ponukou služieb (cash & carry, truck jobber, drop shipper, rack jobber, družstvá výrobcov, zásielkoví veľkoobchodníci)

2.       makléri a agenti

- maklér pri jednaní iba asistuje

- agent priamo zastupuje jednotlivé strany

3.       obchodné orgány výrobcov (obchodné kancelárie výrobcov, obchodné filiálky)

 marketingové rozhodnutia veľkoobchodníkov:

o cieľovom trhu, o cenách, o promotion, o lokalizácii

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka