Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


#miesto_oblast_28#
                 Předtucha

                       Marie Pujmanová


Příběh se odehrává zřejmě za 2. světové války, v období
okupace. Z knihy to není zcela zřejmé.


Hlavní postavy knihy jsou Jarmila a tramp Toufar a Jarmiliny
rodiče.
Jarmila - je to patnáctiletá dívka, na které se objevují znaky
dospívající dívky ( vzdor rodičům, touha
        prosadit vlastní názor, roztržky s nejbližšími
).
Tramp Toufar - dvoří se Jarmile, těší ho jí ovlivňovat,
zastrašuje jí, očerňuje před ní její rodiče, uráží
             jí, chová se jako frajer, předstírá
redaktorské povolání, je škodolibý a zákeřný.Jarmiliny rodiče mají odjet na konferenci do Malory ( otec je
univerzitním profesorem ). Jejich synové Ivan a Václav se to
snaží překazit. Jarmile naopak jejich odjezd nevadí, spíše je
ráda, že odjedou. Dvoří se jí starší tramp Toufar, zve ji do
lesní chaty, snaží se ovlivnit její chování, snaží se jí
ovládat. Popuzuje jí proti rodičům i její partě. Jarmila váhá,
jestli  s ním má chodit, či nikoliv. Vzepře se  otci,
neposlechne jeho varování, aby se Toufarovy vyhýbala. Rodiče
odjedou.  V rádiu zaslechne zprávu, že vlak do  Malory
vykolejil. Rázem si uvědomuje svou pýchu a obává se, aby
nezůstala sama se svými bratry. Dostává však telegram od
rodičů, že jsou v pořádku. Zmeškali onen osudný vlak, tak jeli
dalším. Jarmila zjišťuje Toufarovy pravé úmysly, a tak se sním
rozchází.Hlavní myšlenka díla - obraz dospívající dívky

Umělecké a kompoziční prostředky
   - využití moderních stylistických prostředků, vedle
dialogů v přímé řeči - řeč polopřímá, nevlastní
    přímá řeč ( vnitřní monolog ), řeč smíšená
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka