Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Marketing služieb a neziskových organizácií

marketing služieb:

1.       podstata a charakteristické vlastnosti služieb

služba je akákoľvek činnosť alebo úžitok, ktoré môže jedna strana poskytnúť druhej, je nemateriálnej povahy a ich výsledkom nie je nadobudnutie vlastníctva; firma musí brať do úvahy pri navrhovaní marketingových plánov jej nemateriálnu povahu, neoddeliteľnosť, variabilitu a neskladovateľnosť

2.       marketingové stratégie podnikov služieb zaostávajú v použití za výrobnými firmami; okrem 4P si vyžadujú aj interný a interaktívny marketing

interný marketing efektívne pripravuje a motivuje svojich zamestnancov, pričom je hlavná orientácia na zákazníka; marketing vo firme je uplatňovaný v praxi každým jednotlivcom

interaktívny marketing znamená, že vnímaná kvalita služby závisí od kvality interakcie medzi kupujúcim a predávajúcim

3.       marketing organizácií pozostáva z činností zameraných na vytvorenie, udržanie alebo zmenu postojov a správania sa cieľového publika k organizácii; hodnotí sa image firmy a vypracúvajú sa marketingové plány na jeho zlepšenie

4.       marketing osôb sú činnosti zamerané na vytvorenie, udržanie alebo zmenu postojov a správania sa k určitým ľuďom

5.       marketing lokality zahŕňa činnosti zamerané na vytvorenie, udržanie alebo zmenu postojov a správania sa k určitým lokalitám (napr. marketing pozemkov na podnikanie, miesta na dovolenku, ...)

6.       marketing myšlienok je úsilie o predaj myšlienky

sociálny marketing je navrhovanie, implementácia a kontrola programov, ktorých cieľom je zvýšiť mieru prijatia sociálnych ideí, problémov alebo praxe v cieľovej skupine

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka