Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


www.studentske.sk - Marketing

Marketingové prostredie

Skladá sa z činiteľov a faktorov, ktoré ovplyvňujú schopnosť marketingového manažmentu spracovať a udržiavať úspešnú výmenu s cieľovými zákazníkmi. Jeho súčasťou je mikro- a makroprostredie.

mikroprostredie podniku:

1.       podnik, firmaistribúcia) - sprostredkovatelia, firmy fyzickej distribúcie, agentúry marketingových služieb, finanční sprostredkovatelia

 

2.       dodávatelia

3.       marketingoví sprostredkovatelia (d

4.       zákazníci - trh spotrebiteľov, výrobnej sféry, trh sprostredkovateľov, vládne a medzinárodné trhy

5.       konkurenti

6.       verejnosť - finančná, mediálna, vládna, miestna, všeobecná, interná, občianske hnutia

makroprostredie podniku:

1.       demografické prostredie - štúdium obyvateľstva

2.       ekonomické prostredie sa skladá z faktorov, ktoré ovplyvňujú kúpnu silu spotrebiteľov a štruktúru ich výdavkov (zmeny príjmov, v štruktúre výdavkov)

3.       prírodné prostredie - nedostatok prírodných surovín, zvýšené energetické náklady, zvýšenie stupňa znečistenia škodlivinami, štátne zásahy v riadení prírodných zdrojov

4.       technologické prostredie tvoria sily, ktoré majú vplyv na nové technológie a vývoj nových výrobkov (rýchle tempo technologických zmien, neohraničené možnosti, vysoký rozpočet na výskum a vývoj, zvýšené regulačné zásahy)

5.       politické prostredie je zložené zo zákonov vládnych orgánov a nátlakových skupín

6.       kultúrne prostredie tvoria inštitúcie a iné faktory, ktoré ovplyvňujú základné hodnoty spoločnosti (pretrvávanie kultúrnych hodnôt, subkultúry, zmeny sekundárnych kultúrnych hodnôt)

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka