Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Martin Kukučín

Martin Kukučín

Dom v stráni

     Martin Kukučín, vlastným menom Matej Bencúr, sa narodil v roku 1860 v Jasenovej a zomrel v roku 1928 v Lipiku. Pochádza z roľníckej rodiny. Študoval na gymnáziách v Revúcej a v Martine, neskôr na učiteľskom ústave v Kláštore pod Znievom. Pôsobil ako učiteľ v Jasenovej. Odišiel študovať medicínu do Prahy a po jej ukončení odišiel do Juhoslávie na ostrov Brač. Tu pôsobil ako lekár. Oženil sa s Pericou Didoličovou. Pôsobil v Južnej Amerike ako lekár vysťahovalcov. Vrátil sa do Záhrebu a potom v Lipiku zomrel. Jeho pozostatky boli prenesené do Martina. M. Kukučín zobrazuje život jednoduchého, prostého ľudu. Zameriava sa na kladné aj záporné vlastnosti ľudu. Jeho nedostatky zobrazuje pomocou humoru. Je predstaviteľom  opisného realizmu. Do jeho literárnej tvorby patrí krátka próza, ktorá sa delí na: 1. Jasenovské obdobie – zvyky ľudu: Na hradskej ceste, Máje, Hody, Pán majster Obšíval, Na Ondreja; - kresba charakterov: Z teplého hniezda, Panský hájnik, Rysavá jalovica. 2. Pražské obdobie – kresba charakterov: Neprebudený, spoločensko-sociálne problémy: Ked Bácik z Chocholova umrie, Dies Irae, autobiografické poviedky: Na obecnom salaši, Pred skúškou, študentský cyklus: Mladé letá. 3. Bračské obdobie – poviedka Mišo. Písal romány: Dom v stráni, Mať volá, Lukáš Blahosej Krasoň, Bohumil Valizlosť Zábor. Do jeho tvorby patria aj divadelné hry: Komasácia, Bacúchovie dvor a cestopisy: Prechádzka do Patagónii, Dojmy z Francúzska.

 

Téma: Zobrazenie života sedliakov na dedine, vzťahov medzi nimi a statkármi

            prostredníctvom vzťahu medzi Nikom Dubčicom a Katicou Beracovou.

Idea: Autor poukazuje na rozdiel medzi dvoma vrstvami. Zobrazuje dobu, keď nastupuje

          kapitalizmus.

Prostredie: malé, juhoslovanské mestečko.

Čas: začiatok 19. storočia.

Postavy: Niko Dubčic – mladý, bohatý, prelietavý, statkár, predstaviteľ vyššej vrstvy

                Katica Berac – sedliačka, mladá, pekná, pracovitá, predstaviteľka nižšej vrstvy,

                                             Nikova snúbenica

                Mate Berac – sedliak, pracovitý, múdry, dobrosrdečný, otec Katice, ideál

                                           Sedliaka

                šora Anzula – Nikova matka, pracovitá, rozumná, statkárka, obľúbená v meste

                Dorica – mladé šikovné dievča

                Zandome – Nikov priateľ, prefíkaný, figliar

                Paško Bobica – mladý, usilovný, sedliak, nerozvážny

 

Dej:  V malom mestečku žije v odľahlej časti zvanej Grabovik rodina Mateho Beraca – Pretúra. Mate je rozumný šikovný sedliak, ktorý si svojou šikovnosťou a pracovitosťou nahonobil slušný majetok. Žije tu so svojou ženou Jerou. Z láskou vychovávajú svoje dve dcéry Katicu, Matiju a syna Ivana. Ivan je ženatý s Baricou a má dve deti. Barica nevychádza veľmi dobre so svokrou, a preto dochádza v rodine ku častým zvadám. Ivan chce ísť do Ameriky za prácou, ale otec s tým nesúhlasí a presvedčí ho, aby ostal doma. Matija a Katica pracujú v meste ako slúžky. Nastáva čas fiery, takže sa celá Mateho rodina zíde doma. Dcéry idú na zábavu. Tu sa Katica stretá s Paškom Bobicom, ktorému sa kedysi sľúbila. Po roztržke s Paškom musia obidve odísť z oslavy. V ten večer sa Katica bližšie zoznámi s Nikom Dubčicom. Je to bohatý statkár a je mladý a pekný. Páči sa všetkým mladým dievčatám v meste. Pozve Katicu do tanca a spolu na zábave tancujú. Na druhý deň ide Katica ku svojej sesternici a stretne sa s Nikom Dubčicom. On jej vyzná svoje city a neskôr sa s ňou chce oženiť. Lenže svadba nesmie byť skôr ako o rok, čo má byť skúšobná doba. Katica musí odísť zo služby. Rodičia s touto voľbou nesúhlasia, pretože obaja sú predstavitelia inej spoločenskej vrstvy. Niko sa zdôverí svojej matke – šore Anzule a ona ide na druhý deň na prehliadku poľa. Tu stretne Mateho a presvedčí ho, aby súhlasil. Mladí môžu svoje city prejavovať verejne. Niko navštevuje Katicu a sú spolu šťastní. Paško Bobica to nemôže zniesť a stále ich prenasleduje. Pri oberačke ochorie Ilija Zorkovič – Nikov kmotor. Je vážne chorý. Pošlú po jeho dcéru Doricu, ktorá je vychovávaná v kláštore a šora Anzula ju chystala Nikovi za ženu. Niko a Dorica celé noci sedia pri chorom Zorkovičovi. Niko si uvedomuje rozdiel medzi ním a Katicou, vystríha ho aj jeho priateľ Zandome. Raz ide Niko za Katicou, ale ona nie je doma. Rozpráva sa s Jerou – Katicinou mamou. Pri tomto rozhovore si Niko ešte viac uvedomí tento rozdiel. Paško Bobica odchádza na odporúčanie Zandomeho do služby do mesta. Niko prestáva ľúbiť Katicu. Zorkovič vyzdravie. Dorica sa dozvie o Nikovom vzťahu ku Katici. Je zúfalá, lebo aj ona ho má rada. Šora Anzula ju utešuje. Dorica má uvariť obed ako skúšku do života. Varí ho u Dubčicov. Tu si Niko uvedomí, že má rád Doricu. Šora Anzula pozvala na obed aj Katicu a tu Katica presvedčí svojím správaním (Nika), že do tohto domu nepatrí. Katica sa poháda s Doricou kvôli Nikovi. Niko sa trápi, ale vie, že nemá zmysel udržiavať vzťah medzi ním a Katicou. Mate ťažko ochorie. Príde ho pozrieť šora Anzula. Dá mu peniaze pre Katicu ako odškodné. Dohodnú sa, že sa  pokúsia spor urovnať. Paško Bobica príde zo služby domov a chce Katicu popýtať o ruku. Ona sa ešte hnevá na Nika, a tak sa poháda aj s Paškom. Paško sa pri odchode stretne s Nikom, Doricou, šorou Anzulou a Iljom Zorkovičom, ktorí idú ku Matemu. Zoberú ho so sebou. Niko žiada Katicu o odpustenie, no ona je k nemu odmietavá. Všetci sa stretnú pri Mateho smrteľnej posteli. Niko znova žiada o odpustenie a dostane ho. Paško žiada Katicu o ruku a ona privolí. Ivan sľubuje, že sa bude starať o celý dom a rodinu. Niko sa zaväzuje, že bude viac pomáhať sedliakom. Mate už čaká iba smrť. V závere Mate zomiera. Celá rodina za ním žiali. Zandome chce založiť firmu na výrobu vína spolu s Nikom a niektorými sedliakmi. Chystá sa svadba Nika Dubčica s Doricou.

Súbor pridala Jana za čo jej patrí poďakovanie

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka